RePublica

RePublica„Post Scriptum“ leidėjas – Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) studentų korporacija „RePublica“.

Korporacija „RePublica“ yra savarankiška, nepolitinė, visuomeninė organizacija, jungianti VU TSPMI dieninio skyriaus studentus ir alumnus. Vienas pagrindinių korporacijos tikslų yra telkti VU TSPMI studentus demokratinei, teisinei ir pilietiškai visuomenei Lietuvoje kurti.

Korporacijos „RePublica“ kūrėjai siekė, kad prestižiniame Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute būtų stipri, kūrybinga ir aktyvi studentų organizacija.

Korporacijos įstatuose suformuluoti pagrindiniai „RePublicos“ tikslai bei uždaviniai:

  • puoselėti TSPMI bendruomenę ir palaikyti ryšius tarp buvusių ir esamų studentų;
  • telkti TSPMI studentus demokratinei, teisinei, pilietinei visuomenei Lietuvoje kurti;
  • aktyviai dalyvauti kuriant demokratinę švietimo sistemą, atitinkančią studentų interesus ir garantuojančią jų teisių apsaugą;
  • reprezentuoti VU TSPMI bei puoselėti Instituto įvaizdį visuomenėje;
  • aktyviai dalyvauti įtvirtinant, realizuojant ir ginant savo narių teises ir laisves Vilniaus universitete ir už jo ribų;
  • siekti, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos VU TSPMI studentų mokymuisi, jų socialiniams – ekonominiams ir dvasiniams poreikiams tenkinti;
  • palaikyti istoriškai nusistovėjusias ir kurti naujas studentiškas tradicijas.

    Plačiau: http://www.republica.lt/