nr. 16: mokslas, 2009

Redakcijos žodis

Ben Shahn

Ben Shahn

Šiam „Post Scriptum“ numeriui teko sudėtinga užduotis – kalbėti apie mokslą. Mokslą kaip visuomenės vystymosi katalizatorių, tačiau tuo pat metu ir įrankį perkurti gamtai. Radikalios permainos, neatsiejamos nuo mokslo pažangos, gali tapti papildomų įtampų šaltiniu. Žmonės, dažnai nespėdami žengti koja kojon su mokslo pažanga, ima vis labiau ilgėtis to, ką gali pasiūlyti ne novatoriškos technologijos, o gamta ar žmogus: valgyti organiškai užaugintą maistą, rinktis rankų darbo produktus ir pan. Dizainas, tapęs integralia mūsų gyvenimo dalimi, padeda prisitaikyti prie pokyčių, kuriuos atneša mokslo ir technologijų pažanga. Kitaip tariant, jis suteikia gyvenimą ir balsą kuriamiems objektams. Kuomet žmogus gręžiasi į gamtą, mokslas bei dizainas, kuriantys žmogui, susiduria su nauju iššūkiu – gręžtis į gamtą drauge su į ją besigręžiančiu žmogumi.

2008 m. Niujorko Šiuolaikinio meno muziejuje buvo atidaryta paroda „Dizainas ir prisitaikanti mintis“ (angl. Design and Elastic Mind). Parodos apžvalgose kalbėta, jog moksliniai atradimai, susijungę su dizainerių išmone, pasirodo, gali teikti ir vizualinį pasitenkinimą. Vienas iš parodos dalyvių – Tomašas Gabzdilas Libertiny – žiūrovams pristatė darbą pavadinimu „Medaus korio vaza“. Autorius sukonstravo vazos formos avilį ir jame apgyvendino 40 tūkst. bičių šeimą. Bitės suformavo šešiakampį korį, atitinkantį avilio formą. Kūrybos procesas truko savaitę – tiek laiko bitėms reikėjo „sukurti“ „Medaus korio vazą“. Vazą – objektą, kuris įprastai yra gaminamas žmogaus ar yra masinės fabrikinės gamybos produktas – autorius paliko sukurti gamtai. Toks lėtas objekto atkūrimo procesas, anot T. Gabzdilo Libertiny, yra alternatyva dabar įsigalėjusiam sparčiam gamybos procesui.

Britanijos dizaino tarybos kasmetinėje apžvalgoje yra teigiama, jog produktų, paslaugų ar infrastruktūros įtaka aplinkai didžiąja dalimi (80 proc.) yra nulemiama projektavimo stadijoje. Taigi dizainas turi plėtoti savo turimus instrumentus tam, jog derintų du tikslus: funkcionalumą ir įtaką aplinkai. Tai rūpi ne tik dizaineriams. 2007 m. „Time“ žurnalo išrinkta „Aplinkos heroje“ Janine Benyus savo knygoje „Biomimikrija: gamtos įkvėpta inovacija“ (angl. Biomimicry: Innovation Inspired by Nature) pristatė naują mokslo sritį – biomimikriją. Biomimikrija, ieškodama būdų kaip spręsti žmogaus problemas, naudoja gamtos „patirtį“. Ji aukštyn kojom apvertė tai, ką daugelis buvo įpratę laikyti dizainu ir įrodė, jog daugelį dizaineriams, architektams ar inžinieriams svarbių sprendimų galima rasti mokantis iš gamtos.

Mokslo naudą sunku įvertinti vienareikšmiškai. Riba tarp mokslo, sprendžiančio opias visuomenės problemas, ir sparčios mokslo pažangos, atnešiančios pražūtingų pasekmių žmogui ir gamtai, yra sunkiai nubrėžiama. Turint omeny svarbią šiandieninę mokslo padėtį, svarbu galvoti ne tik apie jo potencialiai kuriančiąją, bet ir griaunančiąją jėgą. Todėl dabar kaip niekad anksčiau svarbu, kad mokslas bent iš dalies „grįžtų atgal į gamtą“ – o praktinis jo pritaikymas dizaine gali būti tik vienas iš daugelio būdų, kaip tai padaryti.

Inga Česnulaitytė

straipsniai iš nr. 16: mokslas, 2009

Inovacijos : mokslas rinkoje. Nesėkmingų Europos bandymų pavyti JAV priežastys

Inovacija suvoktina kaip procesas, apimantis du susijusius aspektus: novatorišką sprendimą (technologinį, verslo modelio ar socialinį) ir jo pritaikymą visuomenėje ar rinkoje.

Pasaulis pamišo dėl inovacijų ir tam yra rimta priežastis – vis konkurencingesnė, globali verslo rinka, kuri reikalauja pasiūlyti naujus, dar neatrastus, ypatingus produktus. Inovacijomis grįsti verslo modeliai ne tik kuria didžiausią pridėtinę vertę bei atitinkamą grąžą investuotojams, tačiau ir prisideda prie visuomenės gerovės kūrimo. skaityti toliau…

Mokslo politika Lietuvoje

Lauryno Komžos nuotrauka

Mokslo ir studijų įstatymas turėjo padėti Lietuvai atsisakyti sovietinės švietimo sistemos ir tapti konkurencinga vakarietiška žinių visuomene. Nors visuomenėje daugiausiai diskutuota apie studijų reformą, tačiau dideli pasikeitimai laukia ir mokslo sferos. Ko siekiama mokslo reforma? Kokia yra mokslo politika Lietuvoje? Ar galime išskirti jos prioritetus? skaityti toliau…

S. Huntingtono „gairės demokratizuotojams“: kai politikos mokslas virsta moksline politika?

Ar politikos mokslas turėtų būti labiau mokslas, ar labiau politika? Šiuo klausimu pradedu ne tik norėdamas pabrėžti, jog dalykai, apie kuriuos kalbėsiu, puikiai atitinka šio „Post Scriptum“ numerio temą. Pradėti straipsnelį šiuo JAV politikos mokslininkų tarpe pastaraisiais metais plačiai aptarinėtu klausimu pravartu dar ir todėl, jog jis leidžia sugrupuoti politikos mokslininkus pagal jų požiūrį į mokslo ir politikos santykį. Štai Robertas Putnamas savo kreipimesi į Amerikos politikos mokslų asociaciją pasitelkė šį klausimą tam, kad išskirtų tris galimus požiūrius ir juos atstovaujančias politikos mokslininkų stovyklas. skaityti toliau…

Kodėl brolybė labiau įsivaizduojama tarp vilkų, o ne žmonių?

Rufino Tamayo

Sveiki atvykę į Puikų naują pasaulį. Eina 632 Fordo eros metai. Žmonės jau nebegimsta taip, kaip buvo įprasta anksčiau. Viskas pasikeitę. Dabar jie yra išpilstomi į buteliukus Inkubatoriuje. Be to, kiekvienas žmogus gimsta jau iš anksto parengtas atlikti jam skirtą socialinę užduotį. Idiotai deltos turi atlikti patį elementariausią fizinį darbą, kuriam visiškai nereikia jokių protinių gebėjimų. Tuo tarpu ant aukščiausio socialinės hierarchijos laiptelio stovi alfos, kuriems skirta valdyti. skaityti toliau…

Nematomas mokslas, prarastoji karta

Susana Soares, "Bičių projektas", 2007

Lietuvos mokslo institucijos, akcentuodamos studijų ir mokslinių tyrimų svarbą, dažnai pamiršta ne mažiau svarbų dėmenį – pasiektų rezultatų pristatymą visuomenei. Skiriant nepakankamai dėmesio mokslo populiarinimui, iškyla grėsmė netekti jaunosios kūrybingų žmonių kartos. Apie tai – „Post Scriptum“ pokalbis su televizijos laidos „Negali būti“ vedėju, biologijos mokslų daktaru Rolandu Maskoliūnu. skaityti toliau…

Žmogaus mirtingumas + kamieninių ląstelių karštligė + etinės problemos + milžiniški pinigai = žmogaus kūrimas?

Edvard Munch. "Potraukis", 1896

Žmogus bijo mirti, todėl visokiais būdais stengiasi palengvinti ir prailginti savo egzistenciją. Itin sparti šiuolaikinės biologijos raida ir jai skiriamas dėmesys tai patvirtina: šiuo metu aktualiausias tyrimų objektas yra kamieninės ląstelės. Jeigu pasitvirtins dauguma hipotezių apie šių ląstelių gydymo potencialą, ilgainiui iki minimumo sumažės vaistų vartojimas, gydymas bus individualizuotas, padidės jo efektyvumas, atsiras galimybė pasikeisti susidėvėjusią širdį ar kitą organą, pagamintą iš jūsų pačių ląstelių. Būtent kamieninių ląstelių tyrimų pažanga šviesos greičiu priartino mus prie neįtikėtinų dalykų. skaityti toliau…

Mokslas beraščių visuomenėje

Louise Bourgeois, Feet, 1999

Tai žinių visuomenės paradoksas: kuo daugiau žinome kartu kaip žmonija, tuo labiau kiekvienam asmeniškai trūksta žinių apie savo aplinką. Kiek iš mūsų dėdami kryžiuką referendume dėl IAE veiklos pratęsimo žinojome, kokiu būdu besidalindami atomų branduoliai gamino mums elektrą ir kada buvo keisti elektrinės kuro kanalai? Ar turime teisę reikšti savo nuomonę, jeigu neturime supratimo, apie ką kalbame? Ir jei taip, tai ar sprendimo galių atidavimas specialaus išsilavinimo neturintiems piliečiams bei jų išrinktiems politikams nepaneigia pažangos idėjos? Ar gali demokratija ir technologijų pažanga slopinti viena kitą užuot skatinusios? skaityti toliau…

Nemoksliniai prisiminimai apie mokslinę Konferenciją

Mokslinės Konferencijos yra labai moksliniai Renginiai, kuriuose labai daug labai mokslingų mokslininkų susirenka vienoje Mokslo Įstaigoje. Tada kai kurie iš mokslininkų skaito savo mokslinius pranešimus labai moksliningais balsais, o kiti mokslininkai stebi juos labai mokslingais veidais. Tiesa, labai daug mokslingų mokslininkų yra labai užsiėmę moksline Veikla, todėl būna kitoje Mokslo Įstaigos vietoje, o savo mokslingais veidais į mokslingus skaitovus žiūri tik keletas juos užjaučiančių mokslininkų: dalis tų mokslininkų labai jaudinasi, nes patys tuoj turės pranešti savo mokslinius pranešimus; dalis nuobodžiauja, nes Skaitovo mokslinė Paradigma tokia pat kaip jų ir jie jau žino mokslines Išvadas; dalis piktinasi, nes galvoja, kad naudojama mokslinė Paradigma visai nėra mokslinė. skaityti toliau…