Apie Post Scriptum

Post Scriptum – nuo 2002 metų Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentų korporacijos RePublica leidžiamas laikraštis, kuriame mėginama giliau pažvelgti į aktualius visuomeninius reiškinius, siekiama analitiškai vertinti įvairius socialinius procesus.

Mūsų vizija – intelektualus, gyvas, ambicingas, bendruomenę telkiantis leidinys, ieškantis sąlyčio taškų tarp skirtingų akademinių disciplinų formuojamo požiūrio į pamatines valstybės, pilietinės visuomenės, religijos, meno sąveikos problemas, pateikiantis įvairius svarbiausių politinio pasaulio įvykių vertinimus bei netikėtas jų interpretacijas. Mūsų tikslas – skelbti išliekamąją vertę turinčius straipsnius, gebančius derinti akademinį bei publicistinį stilius ir pateikti savitą, naują, viešoje erdvėje rečiau sutinkamą požiūrį.

Vienas esminių laikraščio uždavinių – skatinti pilietinės visuomenės sąmoningumą, remti demokratijos, pilietinio aktyvumo idėjas.

Post Scriptum savo straipsnius publikuoja ne tik VU TSPMI studentai, kuriems tai yra vertinga savirealizacijos galimybė, bet ir Instituto dėstytojai, intelektualai, garsūs Lietuvos meno ir mokslo veikėjai.

Post Scriptum yra nekomercinis, nepriklausomas, nemokamai platinamas leidinys, leidžiamas dukart per metus. Jau pasirodė 24 šio leidinio numeriai, kuriuose nagrinėtos skirtingos temos: „Europos Sąjunga“; „Politika ir kultūra“; „10 metų Europoje“; „Studentų korporacijos“; „Karas“; „Ideologijos“; „Politika ir gamta“; „Civilizacijos“; „Universitetas“; „Sportas“; „Medijos“; „Mažumos ir subkultūros“;  „Miestas“, „Mokslas“, „Atgimimas“, „Sienos“, „Kalba“, „Politika ir ištekliai“, „Politika ir religija“, „Maištas“.

Naujausiojo Post Scriptum tema – „Asmenybės“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.