autorius: Adomas Pūras

S. Huntingtono „gairės demokratizuotojams“: kai politikos mokslas virsta moksline politika?

Ar politikos mokslas turėtų būti labiau mokslas, ar labiau politika? Šiuo klausimu pradedu ne tik norėdamas pabrėžti, jog dalykai, apie kuriuos kalbėsiu, puikiai atitinka šio „Post Scriptum“ numerio temą. Pradėti straipsnelį šiuo JAV politikos mokslininkų tarpe pastaraisiais metais plačiai aptarinėtu klausimu pravartu dar ir todėl, jog jis leidžia sugrupuoti politikos mokslininkus pagal jų požiūrį į mokslo ir politikos santykį. Štai Robertas Putnamas savo kreipimesi į Amerikos politikos mokslų asociaciją pasitelkė šį klausimą tam, kad išskirtų tris galimus požiūrius ir juos atstovaujančias politikos mokslininkų stovyklas. skaityti toliau…