Kas yra „RePublica“? Pasakojimas apie „Post Scriptum“ leidėją

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentų korporacija “RePublica”, nors jauna, jau tapo Instituto gyvenimo dalimi. Korporantai yra jauni, iniciatyvūs žmonės, kurių mintis ir idėjas bandoma realizuoti padedant visiems organizacijos nariams. Viena vertus, “RePublica” turi griežtą struktūrą, nors kartu ji atvira ne tik korporacijos narių, bet ir kitų studentų, dėstytojų bei visų norinčių bendradarbiauti iniciatyvoms.

Korporacijos užuomazgas galime apčiuopti amžių sandūroje. 2000–2001 metais TSPMI magistranto Andriaus Romanovskio paskatinta dešimties studentų grupelė ėmėsi kurti korporaciją “RePublica”. Pradėta buvo praktiškai visiškai nuo nulio, turint tik bendrą informaciją apie korporacijų gyvavimą prieškario Lietuvoje bei keletą korporacijų pavyzdžių Vokietijoje. Iniciatyvinei grupei reikėjo sugalvoti ir pavadinimą, kuris po ilgų diskusijų tapo “RePublica”, ir struktūrą, ir įstatus…

Tikrai negalima teigti, kad korporacija jau įgavo savo tikrąjį pavidalą. Nebaigta kurti “RePublicos” simbolika: korporantai vis dar neturi juostelių, neužbaigtas herbas. Tradicijų kūrimas tęsiasi ir tokiose šventėse kaip “RePublicos” ir TSPMI gimtadieniai, Politologų dienos, juniorų krikštynos, kuriomis, regis, nebus apsiribota. Korporacijos gyvenimas nėra vien šventės ar simbolikos paieškos, nors visa tai yra svarbu stengiantis suprasti korporacijos esmę, o kartu ir padeda jaustis tartum vienos didelės – Instituto ir korporacijos “RePublica” – šeimos dalimi.

Korporantai pradėjo leisti korporacijos laikraštį “Post Scriptum“, sukūrė interneto puslapį. “RePublica” reikalingi ne tik kiekvienai organizacijai būdingi atributai, todėl kuriami korporacijos herbas bei žiedai. Tai, be abejo, tik pradžia ir jau bręsta tiek “RePublicos” vėliavos, tiek himno idėjos, o gausėjant korporantų gretoms, manau, tokių idėjų turėtų tik daugėti. Visa tai reikalinga tam, kad kiekvienas korporacijos narys jaustų glaudų ryšį su Institutu ne tik studijuodamas, bet ir jį baigęs. Narystė “RePublicoje” nesibaigia gavus TSPMI diplomą. Tai yra labai svarbu, nes baigęs studijas Institute korporantas vis dar gali būti TSPMI gyvenimo dalimi. Jauniesiems “RePublica” nariams tuo pačiu irgi labai įdomu matyti savo vyresniuosius kolegas, neformaliai bendrauti ir sužinoti, kaip siekti tiek mokslo, tiek karjeros aukštumų. Šis jaunatviško entuziazmo ir alumnų patirties derinys, mano manymu, yra ir bus vienas korporacijos variklių.

“RePublica” iš tikrųjų užpildė tą vakuumą, kuris atsirado, kuomet nustojo funkcionuoti praeityje irgi aktyvi TSPMI studentų organizacija Jaunųjų politologų klubas. Tačiau jokiu būdu negalima sakyti, kad korporacija tapo šios organizacijos tąsa. “RePublica” iš esmės skiriasi. Tiesa, dalis buvusių JPK narių tapo korporantais, kai kurie net vienais pagrindinių šios organizacijos įkūrėjų, tačiau “RePublica” siekia kur kas platesnių tikslų. Korporacija neapsiriboja vien akademine veikla, nors ji jau inicijavo daugelį diskusijų, debatų, seminarų ir net tarptautinių konferencijų. “RePublica” siekia puoselėti TSPMI bendruomenę ir palaikyti ryšius tarp buvusių ir esamų studentų, ir tai, žinoma, dažnai tampa įvairių jau minėtų švenčių, susitikimų, suvažiavimų, iškylų pagrindu.

Korporacijos ilgaamžiškumą turėtų užtikrinti ne tik atvirumas idėjoms, todėl ir platūs interesai (vidaus politika, tarptautiniai santykiai, muzika, krepšinis, literatūra), tačiau ir jos struktūra, kurią sudaro juniorai, senjorai bei filisteriai. Juniorais tampa visi išreiškę norą pirmo ar antro kurso TSPMI studentai. Senjorai – tai asmenys, perėję junioro pakopą ir įrodę, kad gali ir nori tapti pilnateisiais korporacijos nariais. Filisteriai – mūsų vyresnieji kolegos, baigę studijas TSPMI ir buvę “RePublicos” juniorais ir senjorais. Toks pereinamumas užtikrina, kad organizacija nesustabarės ir kiekvienais metais korporacijos gretas papildantys žmonės įneš savo dalį į korporacijos gyvenimą, kurs naujas tradicijas, pagyvins ją naujomis idėjomis.

“RePublica” tikrai nėra sukurta šiaip sau, tai yra lyg scena, skirta kiekvienam, norinčiam atsiskleisti. Narystė Korporacijoje jokiu būdu neįpareigoja kiekvieną kartą būti pasiruošusiam rašyti vyresniųjų brukamą projektą – tai yra Tavo ir Tavo draugų būrys, kuris yra pasiruošęs padėti įgyvendinti Tavo paties idėjas.

“RePublicos” spalvos – Auksinė, Juoda, Raudona

“RePublicos” devizas – Ištikimybė, Mokslas, Kilnumas!

Vytis Jurkonis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.