autorius: Rosita Garškaitė

lyginamosios politikos magistrė, žurnalistė, Corp! RePublica filisterė. Balansuoja ant politikos ir literatūros ašmenų.

Prezidentas Valdas Adamkus

Autoritetas apie autoritetus. Prezidentą Valdą Adamkų kalbina Rosita Garškaitė

Viena svarbiausių atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės politinių figūrų – Prezidentas Valdas Adamkus – dalijasi gyvais prisiminimais apie patirtis egzilyje ir glaudžius ryšius su lietuvių pokario inteligentija: iškiliomis kultūros, diplomatijos asmenybėmis, bendraminčiais santariečiais išeivijoje ir kitais jį įkvėpusiais intelektualais. Pokalbį transliavo … skaityti toliau…

Scena iš spektaklio pagal Adomo Mickevičiaus „Vėlines”, Krokuva, 1919 m. Kunigo Petro
regėjimas ketvirtoje kūrinio dalyje - persmelktas A. Mickevičiaus mistinių įžvalgų, mininčių
Lenkiją kaip tautų Kristų, galintį išgelbėti visas Europos tautas.

Kas, anot Oskaro Milašiaus, išgelbės Europą? Lietuviška politinio mesianizmo versija

Ar prisimenate personažą iš Mariaus Ivaškevičiaus pjesės „Mistras“ arba to paties pavadinimo Rimo Tumino spektaklio – pamišėlį Towianskį, dariusį didelę įtaką poetui Adomui Mickevičiui? Šiame tekste užtiksite ir juos, ir dar vieną lenkų kilmės mistiką, nepagailėjusį pastariesiems dviem kritikos. Tiesa, … skaityti toliau…

Vilniaus įvaizdis šiuolaikinėje lietuvių poezijoje

Apie Vilnių rašyta daug, ypač eilėraščių. Todėl ir įdomu bent jau pro raktų skylutės didumo plyšį pažvelgti į sostinės įvaizdį šių laikų poezijoje. Savaime suprantama, jog Kazio Bradūno Vilnius skiriasi nuo Aido Marčėno Vilniaus ir Alfonso Nykos – Niliūno miestas nepanašus į Juliaus Kelero miestą. Skirtingos kartos mato skirtingai, todėl ir kyla klausimas, kaip ir kodėl miestas matomas kitu kampu. O gal dėl istorinių įvykių, materializmo ar globalizacijos asmens tapatinimasis su miestu ir domėjimasis juo apskritai išnyko? skaityti toliau…