Ką valdančiajai koalicijai sako žvaigždės? Arba astrologinė socialdemokratų ir socialliberalų koalicijos perspektyvų analizė

Kas nulemia politinių partijų koalicijos sėkmę? Šis klausimas yra vienas svarbiausių, kalbant apie koalicijas. Bandydami pateikti atsakymą, politologai dažniausiai mini koalicijos partnerių ideologinį lankstumą, polinkį į kompromisus bei nors dalinį jų programinių nuostatų sutapimą. Nemažiau svarbios yra ir asmeninės partijų lyderių savybės, t. y. jų diplomatiškumas, tolerancija bei sugebėjimas pažaboti asmenines ambicijas.

Būtent šie išvardinti faktoriai, tradiciniu požiūriu, yra lemiami. Tačiau šiame straipsnyje į koalicijas stabilumo problemą bus bandoma pažvelgti kiek neįprastu kampu, t. y. pasitelkiant astrologinę analizę. O pradėti turbūt derėtų nuo metodo, kuris bus naudojamas, pristatymo.

Dauguma skaitytojų tikriausiai žino, kad, pagal kinų astrologiją, kiekvienas žmogus tapatinamas su vienu iš dvylikos gyvūnų. Su kuriuo – lemia žmogaus gimimo metai. Remiantis tokiu skirstymu, yra sudaromos lentelės, kurių tikslas –prognozuoti dviejų žmonių bendravimo sėkmę. Naudojant šį metodą, galima išsiaiškinti poros meilės perspektyvas, draugystės ateitį arba dalykinio bendradarbiavimo galimybes. Remiantis viena iš tokių astrologinių lentelių, šiame straipsnyje bus bandoma panagrinėti, ar žvaigždės palankios valdančiajai socialdemokratų ir socialliberalų koalicijai.

Ne paslaptis, kad nemažai žmonių žodį „astrologija“ laiko žodžių „prasimanymas“ bei „apgavystė“ sinonimu. Todėl pradžioje reikėtų pateikti porą sėkmingo šio metodo taikymo pavyzdžių.

1996 metais konservatorių ir krikščionių demokratų partijos sudarė koalicinio bendradarbiavimo sutartį bei suformavo koalicinę vyriausybę. Ši koalicija sėkmingai gyvavo beveik trejus metus, kol 1999 metais koalicinė sutartis buvo nutraukta LKDP iniciatyva. Tačiau galutinai partijos ryšių nenutraukė. Tą parodo faktas, kad prieš 2000 metų Seimo rinkimus jos susitarė dėl bendro rinkimų sąrašo bei paramos vienmandatėse apygardose. Taigi, akivaizdu, kad šios „porelės“ santykiai išlieka šilti. O dabar, remdamiesi šių partijų įkūrimo datomis (1989 – LKDP, 1993 – TS(LK)), pažvelkime, kaip jų santykiai apibūdinami pagal minėtą astrologinę lentelę. Pasak žvaigždžių, tais metais gimusieji yra tobula pora, kurią turi lydėti neblėstanti meilė. Tokia prognozė labai artima tiesai, nes matėme, kad, nepaisant santykių krizės 1999-aisiais, konservatoriai ir krikdemai toliau bendradarbiauja.

Kitas pavyzdys susijęs su liberalų ir socialliberalų koalicijos likimu. LLS buvo įkurta 1990-aisiais – arklio metais, o Naujoji sąjunga – 1998-aisiais (tigro metais). Pagal kinų astrologiją, arklio ir tigro santykius galima apibūdinti kaip trumpą meilės romaną. Užsiplieskusi aistra netrukus pradingsta be pėdsakų. Akivaizdu, jog ir šiuo atveju žvaigždės neklysta. Visi matėme, kad liberalų ir socialliberalų koalicija, kuri atrodė tokia patraukli ir perspektyvi, „ištempė“ vos aštuonis mėnesius.

Šie du pavyzdžiai rodo, jog astrologinė analizė nebūtinai yra tik akių dūmimas. Kaip matėme, pritaikyta politiniam gyvenimui tirti, astrologinė lentelė neapvylė. Galbūt dabar net ir skeptikai atidžiau įsiklausys į tai, ką sako žvaigždės. Taigi pereikime prie išsamios dabartinės valdančiosios koalicijos astrologinės analizės, o straipsnio gale bus galima pateikti šios koalicijos perspektyvų prognozę.

Pradėti tikriausiai reikėtų nuo pačių partijų suderinamumo įvertinimo. Vieninga LSDP susikūrė 2001-aisiais – gyvatės metais. O Naujoji sąjunga, kaip jau buvo minėta, yra „gimusi“ po tigro ženklu. Pagal astrologinę lentelę, gyvatės ir tigro bendravimas yra niekuo neišsiskirianti kasdienė draugystė. Kitaip tariant, tarp jų nėra nei didelės meilės, nei didelių konfliktų. Toks santykių apibūdinimas rutininiam darbui Vyriausybėje bei kitose valdžios institucijose, galima teigti, yra palankus (nors tai ir ne pati idealiausia pora).

Lygiai tokią pačią situaciją žvaigždės nurodo esant ir santykiuose tarp socdemų ir socialliberalų lyderių – Algirdo Brazausko bei Artūro Paulausko. Šių politikų bendravimą galima apibūdinti kaip partnerystę be meilės, nors tai ir netrukdo vaisingam darbui drauge.

Panašiai, astrologiniu požiūriu, turėtų klostytis ir Seimo pirmininko bei jo pavaduotojų bendravimas. Apie Seimo pirmininko A. Paulausko ir jo pavaduotojo Vytenio Andriukaičio bei pirmojo Seimo pirmininko pavaduotojo Česlovo Juršėno ir Seimo pirmininko pavaduotojo socialliberalo Artūro Skardžiaus bendravimą žvaigždės sako taip: beaistrė draugystė arba, pritaikant šį apibūdinimą politinei aplinkai, dalykinis bendradarbiavimas be ypatingų simpatijų vienas kitam. O santykius tarp A. Paulausko ir Č. Juršėno bei V. Andriukaičio ir A. Skardžiaus, remiantis astrologine lentele, taip pat galima nusakyti kaip gana šaltus, tačiau galinčius atnešti gerų bendros veiklos rezultatų.

Savo tyrimą pratęskime Seimo komitetų apžvalga, nes dažnai pastebima, jog tikrasis įstatymų leidybos darbas atliekamas ne Seimo posėdžių metu, o būtent komitetuose. Čia bus aptarti tik tie komitetai, kuriuose pirmininkas ir jo pavaduotojas yra vienas – socialdemokratų, o kitas – socialliberalų frakcijos narys.

Reikia iškart pastebėti, kad ir komitetų „fronte“ – nieko naujo. Trijuose iš tų, kurie atitiko minėtus analizės kriterijus, santykiai tarp pirmininko ir jo pavaduotojo yra, pagal astrologinę lentelę, tokie pat neutralūs, kaip ir jau aptartieji tarp partijų, jų lyderių bei Seimo pirmininko ir jo pavaduotojų. Tiek Ekonomikos (pirmininkas – V. Uspaskich, pavaduotojas – V. Greičiūnas), tiek Europos reikalų (pirmininkas – V. Andriukaitis, pavaduotojas – R. Pavilionis), tiek Biudžeto ir finansų (pirmininkas – A. Butkevičius, pavaduotojas – G. Šivickas) komitetuose pirmininko ir jo pavaduotojo nesieja abipusės simpatijos, tačiau, esant reikalui, jie sugeba susitelkti ir dirbti drauge. Čia išsiskiria tik Kaimo reikalų komitetas. Santykius tarp šio komiteto pirmininko G. Kniukštos ir jo pavaduotojo G. Mikolaičio galima priskirti „trumpo meilės romano“ santykių tipui.

Žinoma, bene svarbiausia sėkmingos koalicijos prielaida yra jos partnerių sugebėjimas bendradarbiauti Vyriausybėje. Lemiamą vaidmenį čia vaidina tai, kaip Ministrui Pirmininkui pavyksta sutelkti bendram tikslui visus ministrus. Todėl dabar apžvelkime, kaip, pasak žvaigždžių, Ministrui Pirmininkui A. Brazauskui sekasi bendrauti su kitais kabineto nariais.

Įprastinio darnaus bendradarbiavimo santykiai A. Brazauską sieja su sveikatos apsaugos ministru R. Dobrovolskiu, aplinkos apsaugos ministru A. Kundrotu, susisiekimo ministru Z. Balčyčiu, ūkio ministru P. Čėsna bei vidaus reikalų ministru J. Bernatoniu. Pagal astrologinę prognozę, premjero santykiuose su šiais ministrais konfliktų išvengti pavyks. Tuo tarpu A. Brazausko santykiai su švietimo ir mokslo ministru A. Monkevičium, krašto apsaugos ministru L. Linkevičium, socialinės apsaugos ir darbo ministre V. Blinkevičiūte, kultūros ministre R. Dovydėniene, finansų ministre D. Grybauskaite bei žemės ūkio ministru J. Kraujeliu gali būti puikūs tik trumpą laiką. „Medaus mėnesiui“ pasibaigus, tikėtinas staigus santykių atšalimas ir padažnėję nesutarimai. Remiantis ta pačia astrologine lentele, galima teigti, jog premjero charakteris yra visiškai nesuderinamas su teisingumo ministro V. Markevičiaus bei užsienio reikalų ministro A. Valionio charakteriais. Pasak žvaigždžių, bet koks bendravimas tarp šių asmenų turėtų baigtis vien nuolatiniais kivirčais. Taigi matome, kad Vyriausybėje, astrologiniu požiūriu, vaizdas daug niūresnis nei Seime.

Atlikus trumpą situacijos Seime bei Vyriausybėje analizę, būtina glaustai apibendrinti gautus duomenis bei pateikti šiokias tokias prognozes dėl valdančiosios koalicijos ateities. Vyriausybėje, kaip matėme, padėtis gana komplikuota. Pasak žvaigždžių, premjero charakteris nesuderinamas net su aštuonių iš trylikos ministrų charakteriais. Dėl šios priežasties sklandžiam Vyriausybės darbui gali iškilti grėsmė, o tai, savo ruožtu, neigiamai paveiktų koalicijos partnerių santykius. Tuo tarpu Seime situacija stabiliam ir produktyviam darbui yra palanki. Remiantis astrologine lentele, konfliktų neturėtų kilti nei tarp Seimo pirmininko bei jo pavaduotojų, nei Seimo komitetuose.

Štai tokie kontrastingi rezultatai buvo gauti žvilgtelėjus į Seimą bei Vyriausybę. Šiuo atveju prognozę optimizmo pusėn pastūmėjo faktas, kad, atsižvelgiant į LSDP ir Naujosios sąjungos įkūrimo datas, žvaigždės apibūdina šių partijų santykius kaip rutininę, dalykiniam bendravimui tinkamą draugystę. Taigi astrologinė koalicijos ateities prognozė būtų tokia: yra gana didelė tikimybė, jog socialdemokratų ir socialliberalų koalicija išsilaikys visą šio Seimo kadenciją, nors, atsižvelgiant į galimus konfliktus ministrų kabinete, tikėtina, kad Vyriausybės asmeninė sudėtis per šį laikotarpį gali pasikeisti.

Povilas Žielys, (2002 metai)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.