autorius: Dovydas Caturianas

Daugumos, mažumos ir modernizacija

Daugumos – mažumos perskyra socialinių mokslų literatūroje šiandien vartojama pernelyg nesigilinant į šių sąvokų turinį. Abstrakti „dauguma“ ir „mažuma“ yra traktuojamos kaip natūralūs ir būtini kiekvienos visuomenės atributai. „Dauguma“ čia yra vientisas panašiomis savybėmis pasižyminčių ir sąmoningai šį savo bendrumą suvokiančių individų darinys, paskiriantis kiekvienos valstybės valdžią ir nustatantis jos kultūrines normas. Tuo tarpu „mažuma“ – santykinai nedidelė visuomenės dalis, nepasižyminti pirmiesiems būdingomis savybėmis ir todėl privalanti daugiau ar mažiau prisitaikyti prie pirmosios. skaityti toliau…