autorius: Mantas Pupinis

Jessica Dismorr, “Superimposed Forms”. 1938 m.

Paminklosaugos sąjūdžio alternatyva

Dažniausiai Sąjūdis yra su­prantamas kaip judėjimas, įkūnijęs valstybės nepriklausomybės siekį. Įdėmiau įsigilinus į faktus nesunku pamatyti, kad toks požiūris yra pernelyg supaprastintas ir Sąjūdis į nepriklausomybę orientuotu judėjimu tapo tik vėliausioje savo stadijoje. Iš tiesų, pasak V. Radžvilo, Sąjūdis, viena vertus, buvo reak­cija į M. Gorbačiovo „perestroiką“, atvėrusiai tam tikras naujas galimy­bes. Kita vertus, jis buvo reakcija ir į kelias pagrindines tuometinės Lietu­vos problemas, kurios buvo visiškai akivaizdžios ir į kurias vienaip ar kitaip reaguodavo skirtingos grupės. skaityti toliau…