Masonų organizacijos bruožai ir konspiracinė teorija

Konspiracijos teorijos šalininkai teigia, jog masonų brolijai priklauso ir taip jų įtaką pasauliniu mastu užtikrina įvairių valstybių vadovai. Tarp jų - ir Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Vinstonas Čerčilis.

Konspiracijos teorijos šalininkai teigia, jog masonų brolijai priklauso ir taip jų įtaką pasauliniu mastu užtikrina įvairių valstybių vadovai. Tarp jų – ir Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Vinstonas Čerčilis.

Įvairūs korporatyvistiniai socialiniai dariniai, kurių veiklos principai ne taip plačiai žinomi visuomenėje, neretai vertinami kaip įtakingi politinio proceso dalyviai, veikiantys slaptai ir galbūt neleistinomis priemonėmis, siekiantys įgyti kuo didesnę galią valstybės valdyme. Šiandien yra akivaizdu, jog bent jau Lietuvoje veikiančių studentų korporacijų pobūdis, tikslai, saugomos vertybės ir atvirai deklaruojamas apolitiškumas neleidžia šioms organizacijoms lipdyti politikos formuotojų etiketės. Tačiau pati slaptoji (hermetinė) politika egzistuoja. Pateikiamuose rašiniuose analizuojama daugiapakopė politikos sąranga bei bene kontraversiškiausiai vertinamas hermetinės politikos dalyvis – masonų organizacija.

Masonai („laisvieji mūrininkai”) – bene prieštaringiausiai vertinama organizacija pasaulyje. Vieniems tai – bandymas įgyvendinti nuostabią idėją, kai sukuriama bendrija, kurios nariai, vadovaudamiesi broliška meile, parama ir teisingumu, rūpinasi dvasios bei moralės vertybėmis, nuolat siekia tobulėti. Kitiems ši organizacija dėl savo slaptumo ir atliekamų ritualų yra ne kas kita kaip sekta. Tretiems masonai yra klika, į kurią patenka tik turtingi ir galingi žmonės, siekiantys dar daugiau galios ir valdžios. Galiausiai masonai įvardijami kaip pasauliniu mastu veikianti įtakinga organizacija, rengianti ir įgyvendinanti sąmokslą užvaldyti pasaulį.

Masonai ir religija

Vienas esminių masonų skelbiamų tikslų – suvienyti visų rasių, tautų, socialinių grupių ir religinių bendruomenių narius, vesti juos nuolatinio dvasinio tobulėjimo keliu. Paradoksalu, tačiau viena svarbiausių prieštaringo masonų organizacijos vertinimo priežasčių yra būtent masonystės santykis su religija.

Pagrindinis reikalavimas siekiant tapti „laisvuoju mūrininku” yra tikėjimas Aukščiausiąja Būtybe. Visiškai nesvarbu, kokią religiją masonas išpažįsta. Masonai tiki, kad skirtingas įvairių religijų mokymas išreiškia to paties Dievo – Aukščiausiosios Būtybės – buvimą ir valią.

Masonai nediskriminuoja jokios religijos bei propaguoja tikėjimą kaip didžiausią vertybę, todėl galima pamanyti, kad įvairios religinės bendruomenės šią broliją turėtų vertinti palankiai. Bet jau vien prisiminus Katalikų Bažnyčios draudimą savo nariams prisijungti prie masonų, tampa akivaizdu, kad taip nėra. Katalikų Bažnyčia suvokia masonų ordiną ne kaip organizaciją, propaguojančią religines vertybes, bet kaip atskirą religiją. Argumentuojama tuo, kad šis ordinas turi savas šventyklas (taip vadinama vieta, kurioje vyksta „laisvųjų mūrininkų” susitikimai), moralinį kodeksą, pamaldas, ceremonijų drabužius, švenčių dienas, hierarchiją, įšventinimo į narius ir laidojimo ritualus.

Kaip yra skelbiama katalikų 1983 metais priimtoje „Deklaracijoje apie masoniškas asociacijas”, tikintieji, kurie įsirašo į masoniškas asociacijas, daro sunkią nuodėmę ir negali priimti šventosios Komunijos.

Katalikų Bažnyčios priešiškumą lemia ne tik masonų ordino mokymų panašumas į religiją, bet ir tai, kad katalikybė masonams tėra tik viena iš religijų, lygi visoms kitoms, o Jėzus Kristus yra traktuojamas ne kaip Dievo sūnus, o kaip tikrojo masono pavyzdys, žmogus, stovintis viename lygmenyje su tokiomis asmenybėmis kaip Aristotelis, Platonas, Pitagoras ar Mahometas.

Priešiškai masonų atžvilgiu yra nusiteikusi ne tik Katalikų Bažnyčia. Panašios pozicijos laikosi ir musulmonai. Nors kai kuriuose musulmoniškuose kraštuose egzistuoja „laisvųjų mūrininkų” ložės, visgi čia žodis „masonas” yra ateisto sinonimas.

1978 metais Islamo teisingumo kolegijos priimtame nutarime teigiama, kad musulmonas, įstojęs į masonų organizaciją, tampa kitatikiu. Be to, musulmonai traktuoja masonų ordiną kaip grynai vakarietišką darinį ir kaip tam tikrą jėgą, nukreiptą prieš islamą.

Patys masonai griežtai atmeta jiems metamus kaltinimus ir teigia, kad masonystė jokiu būdu nėra religija ar jos pakaitalas. Ji neturi teologinės doktrinos, o masonų susirinkimuose yra draudžiama diskutuoti religinėmis temomis. Be to, ordinas neteikia sakramentų ir neskelbia vedantis į išganymą. Masonų brolija nenori jokių konvertitų ir tikisi iš kiekvieno savo nario, kad jis liks ištikimas kartą pasirinktai religijai. Masonai tiki, kad jų narys, įsisavinęs masoniškus principus, būtent dėl to bus geresnis savo religinės bendruomenės narys.

Masonai ir feminizmas

Masonų bendruomenė, skelbianti ambicingus tikslus peržengti religinius, socialinius, rasinius žmonių skirtumus, turi esminį trūkumą, jei ją vertinsime iš feminizmo pozicijų. Dauguma ložių nepripažįsta, kad moterys yra vertos būti masonėmis. Tradicinės masonų ložės ne tik nepriima moterų, bet ir nepalaiko jokių ryšių su moterų ložėmis.

Nuostata nepriimti moterų masonėmis buvo išreikšta dar 1723 metais priimtoje vadinamojoje Konstitucijų knygoje, kuri yra idėjinis ir praktinis pagrindas visam šiuolaikiniam „laisvosios mūrininkystės” judėjimui.

Nepaisant griežtos tradicinių masonų ložių pozicijos moterų dalyvavimo masonerijos veikloje klausimu, XIX a. pab. – XX a. pr. pradėjo kurtis mišrios vyrų – moterų bei vien moterų ložės.

Įdomu pastebėti, kad vyrų ir moterų masonų ložes vienija tai, jog jos abi nepripažįsta mišrių masoniškų ložių. Kaip teigia vienas garsiausių ir seniausių moteriškų ordinų „Garbinga senovės masonystės brolija” („Honorable Fraternity of Antient Masonry”) lyčių maišymasis sunaikina dvasinio bendravimo, pasiekiamo tik per vienos lyties susirinkimus, jausmą. Moterys ir vyrai turėtų praktikuoti masonystę atskirai, nors ir identišku būdu. Tokia išvada yra daroma atsižvelgiant į ordino, kuris įkūrimo pradžioje buvo mišrus, patirtį.

Konspiracijos teorija

Net ir atmetus neigiamą lyčių lygių galimybių šalininkų požiūrį į masonus bei religinių bendruomenių priešišką poziciją, lieka dar viena – konspiracinė – masonų ordino interpretacija, kilusi dėl šios organizacijos slaptumo bei tariamos milžiniškos įtakos svarbiausiems pasaulinės politikos procesams. Manoma, jog masonų organizacijai priklausė tokie iškilūs politikos veikėjai kaip G. Vašingtonas (bei didelė dalis kitų JAV prezidentų), B. Franklinas, S. Bolivaras, V. Čerčilis, G. Garibaldis ir kt.

Konspiracinės teorijos šalininkai teigia, jog masonai yra pavojingi visai pasaulio žmonijai ir rengia sąmokslą užvaldyti pasaulį. Yra begalė šios teorijos variacijų. Vienoje jų teigiama, kad masonerija nėra švietimo amžiaus kūrinys, jos šaknys glūdi daug giliau. Masonų ištakų reikia ieškoti dar XI a., Kryžiaus žygių laikais, kada susikūrė karingas Tamplierių ordinas. Kariaudamas Jeruzalėje jis taip nutolo nuo Krikščionybės, kad buvo uždraustas, o jo nariai paskelbti eretikais. Tamplieriai buvo priversti bėgti į Škotiją, tuo metu beviltiškai kariavusią dėl nepriklausomybės. Prisijungus ilgą kariavimo patirtį turintiems ordino nariams, Škotija tapo laisva. Padėję išsivaduoti šaliai, Tamplierių ordino nariai nuo to meto faktiškai valdė Škotiją. Norėdami paslėpti tai, kad buvo atskirti nuo Bažnyčios, jie leido Tamplierių ordinui oficialiai išnykti ir pasivadino masonais.

Nuo tada masonai užvaldo vieną šalį po kitos organizuodami jose revoliucijas, „išsilaisvinimo” judėjimus. Po Škotijos sekė Didžioji Britanija, Prancūzija, JAV. Įkūrus Europos Sąjungą, kuri, anot teorijos šalininkų, irgi yra „laisvųjų mūrininkų” kūrinys, masonų įtakai buvo pajungta visa Europa. Siekdami vienos ekonominės sistemos, vienos vyriausybės, masonai veikia ne ginklu, bet užvaldydami informavimo priemones, per jas pajungdami masių mąstymą taip, kad žmonės priimtų jų mintis lyg jos būtų jų pačių.

Teorija teigia, jog žmonijai reikia kuo skubiau imtis ryžtingų veiksmų, siekiant sustabdyti masonus – slaptai veikiančių ir pavojingų konspiracininkų organizaciją, kuri jau netoli savo tikslo užvaldyti pasaulį.

Masonų atsakas

Patys masonai kategoriškai atmeta tokius kaltinimus. 2003 metais buvo įkurtas judėjimas M. A. S. O. N. (masons against slanderous offensive nonscence), kurio tikslas – teikti informaciją apie masonus, siekiant, jog organizacija būtų tinkamai suvokta ir deramai įvertinta. Judėjimo iniciatoriai teigia, jog 6 milijonai žmonių (tiek apytiksliai yra masonų visame pasaulyje) negali turėti vienodo tikslo ir veikti taip suderintai, kad jis būtų įgyvendintas.

Masonų slaptumas ir įtaka politiniam procesui lieka vieša paslaptis. Tenka pasikliauti tuo, ką apie save skelbia patys masonai, grožėtis šios organizacijos idealais bei skiriamais labdarai milijonais.

Goda Jurevičiūtė

Goda Jurevičiūtė

Baigusi VU TSPMI bakalauro studijas, toliau studijavo Lyginamosios politikos magistrantūroje. Pagrindiniai akademiniai interesai: Islamas, musulmonų integracija Europoje, politikos ir kino sąsajos Vidurio Rytų regione.
-> skaityti visus autoriaus/autorės tekstus.

22 atsiliepimai apie straipsnį “Masonų organizacijos bruožai ir konspiracinė teorija

 1. Kas inspiravo šį straipsnį? Lietuvoje gražu, tik masonų trūko. Tobula pabaiga:
  Tenka pasikliauti tuo, ką apie save skelbia patys masonai, grožėtis šios organizacijos idealais bei skiriamais labdarai milijonais.

 2. Miela Goda Jūrevičiute,
  gal to ir nėra, bet man atrodo, kad pagal kieno tai komandą masonai bando (pabando) tvirtintis ir Lietuvoje. Atėjo laikas. Kai kuriuos požymius jus ir pati paminėjote. Matomai skverbimuisi pasitarnaus ir jūsų neblogas straipsnis, skirtas šį kartą jaunimui. Tačiau lietuviams bijoti nėra ko. Pats procesas bus ilgas ir sunkus. Tarp kitko, mane domina tai, kad žmonės, kuriems labai patiko sovietinės slaptos organizacijos, taip veržiasi ir gana sėkmingai stoja į masonus? Įdomus fenomenas. Manykime, kad tokiems žmonėms svarbu tobulinti savo asmenybę. Gali ir taip būti. O gal tai yra psichologinis žmonių ypatumas, kurį išnaudoja Super Super Didieji Meistrai? Juk svarbiausia – bendras „mūrininkų“ rezultatas. Vytautas.

 3. as esu tikra kad Lietuvoje yra masonu ir manau kad vienas ju yra musu prezidenta V. Adamkus. kiek zinau jie stengiasi sunaikinti pasauli ir pagal dabartine Lietuvos padeti tuo visiskai neabejoju. beja jis pasiekes kiek imanoma uzsienieciui auksciausia loze-33. taip pat mano turimais duomenimis beveik visi Amerikos prezidentai yra masonai. ir kaip kad raso nete jie tikrai nera tokia nekalta organizacija

 4. Masonai(Aukstuomene) yra Satanistai kurie manipuliuoja zmonem juos isnaudodami kaip vergus
  per TV per Radija , Per religija ir visur kitur kur galima isplaut zmonems smegenis neva jie sventuoliai jie manipuliuoja zmonem (kaip lelytem)

 5. Nes kitu atveju negi satanistas jums prisipazins kad jis satanistas aisku kad ne

  jie veikia tyliai uz uzsklandos

  siulau paziuret filma (www.zeitgeistmovie.com)

  ir po to filmo dar patirinet masonus
  masnoninius zenklus ir t.t. (jie susyje su satanizmu)

  kiekvienas masoninis zenklas reiskia tam tikra demono ranga

 6. Anicient, tu visiškai teisus, šitame straipsnyje nutylėta, kad masonai garbina „Dievą“, kuris krikščionybėje vadinamas Šėtonu, Islame Bafometu ir t. t. Ir jų siekimas neva vienyt Pasaulį yra, tenka pripažinti, labai geniali idėja, kaip sunaikinti visas tautas, rases, religijas, t. y. tikrojo Dievo Tėvo garbinimą, negana to jie ketina sumažinti gyventojų populiaciją visame Pasaulyje iki pusės mlrd. Tada žmonės nebeturės tokios motyvacijos kovoti, jei nepriklausys jokiai tautai, rasei, religijai. Ta masonų Aukščiausioji būtybė vadinamoji yra ne kas kita kaip Šėtonas. Būtent Šėtonas mano kad yra galingesnis už Dievą ir nori kad tik jį žmonės laikytų Dievu, o iš masonų veiklos ir simbolių aiškiai aišku, kad jie yra Šėtono talkininkai, jie už pinigų plovimą ir pan. pasistato vilas, kai kurie ir rūmus. Aišku ne visi, nes žemesnieji masonai paprastai nesuvokia viso to tikrosios esmės. Politinė masonų ideologija yra liberalkapitalizmas. Pagr. viso to vedlė yra Amerika. Jeigu norime jiems priešintis, turime kovoti už tautinį socializmą. Už nacionalinę ir socialinę revoliuciją. Kad visos tautos gyvuotų draugiškai ir nebūtų vykdomas tautų genocidas, koks aiškiai matomas ir čia – Lietuvoje.
  http://ltnacionalistas.wordpress.com/

 7. Šaunu, kad jaunimas bando gilintis į tą nusikalstamą veiklą, kurią vykdo organizacija koordinuojanti prieš Dievo nustatytą krikščionišką tvarką tvarką nukreiptas blogio jėgas pasaulyje – masoneriją, kuri savo dokumentuose prisipažino esanti „liberalizmo generalinis štabas“.
  Smulkiau apie visa tai:
  besidomintiems masonerija – straipsnis – politinių idėjų istorijos referatas kurį parašiau jaunystėje, kai dar taip pat mokiausi TSPMI:

  Liberalizmas ir masonerija. Jų tarpusavio ryšys ir įvertinimas tradicinio Katalikų Bažnyčios mokymo požiūriu:

  http://www.fsspx.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=68

 8. Kovosit pries laisvuosius masonus, zydus ir Amerika, privalesit draugaut su kaimynais azijatais is Rytu. Lietuva ir kitos Europos salys per silpnos gyventi VIENOS. Vakarai jau pasirinko. Ju vedle visada buvo ir bus Amerika, ES aklai ja kopijuoja. Kopijos ir JAV vertybes ateina i Lietuva. Jeigu ju nepriimat, bukit pasiruose priimti Rusijos gerybes.

 9. sudas tie lietuvos masonai,tarnai susikti,jei bent kokia itaka turetu tai gyventume kaip Anglai o ne taip kad dabar ten atlieka liaudis didziuosius juodus darbus isvyke,tai toli grazu ne ju tikslas suvienyti europa,jie tik sio projekto aukos,patys nesupranta tada ka daro nors ir tegu buna 33 lygio,lapsardukai reikalingi kaip ir pyderai su sava paradais,o jei tikslas bus pasiektas jie nafik nebereikalingi bus,o tas projektas sukurtas Grafo Kudenhoves Kalergio parasytas 1925metais,vadinasi praktinis idealizmas,ten viskas isdestoma kas daroma bus su europa,sendiena tai atspindi,va per tokius lapsardukus,Zmones atsipeikekit,netikekit oziais,Yra pasaulyje vienintelis Dievas,ir juo tikekit,o ne satanistais.isskersiu visus po viena as tuos masonus.

 10. Buvo laikas kai jiems sekesi… buvo… kokiai draugijai bepriklausytume is dulkes kile i dulke pavirsime, o padaryti darbai taps teisejais… todel skubekite daryti gera, nesvarbu atskirai ar daraugijoje.

 11. Esat tuštybės įsikūnijimai, kaip tuščios taurės, į kurias galima pilti visokį šūdą. Jokio individualizmo ir saviraiškos. Nustokit užsiiminėt nesamonėm kaip kažkieno sugalvota religija, kad jus apjungti ir ganyti kaip aveles. Išgirdę kažką, netikėkite, o patys įsitikinkite… Gyvenkite savo gyvenimą taip, kaip norite, nes turite tik vieną progą.. Tradicijos, tai viso labo kažkieno išmislas primestas sekančioms kartoms.. atsipeikekit ir nustokit būti kažkieno marionetės..

 12. Как и где создать свой блог для заработка пошаговая инструкция

  Nightshades for several months. As a result, the interviewee starts talking because they figure there’s something wrong with the answer they have just given. Some interviews have been painful and disastrous. These can help him or her determine if you have a kidney problem. It can also help you in court should that situation arise. Women who wear tight tops that accentuate their cleavage to a job interview can kiss the job goodbye, according to a survey. A job interview is not a casual conversation between friends in bar. Conversely, don’t ramble, even when there’s a pause in the conversation. Even if your interviewer swears, don’t get comfortable and swear, too. Rubbing your nose, even if it itches, could mean you’re dishonest. If the interviewer gives you the silent treatment after you answered a question, shut your pie hole and show confidence in your previous answer. Just give enough detail to answer the question.
  We adamantly refused the idea at first but Jonas was the one that convinced us it was right. Add eliminated foods back into your diet, one at a time, every four days. Others believe that foods from the nightshade family, such as tomatoes, potatoes, and peppers, aggravate their condition, although others don’t notice any connection. If you think certain foods play a role in your arthritis symptoms, it is important to put them to the test. Ample amounts of tissue-building minerals in your daily diet will keep bones healthy and may help prevent bone spurs, a common complication of arthritis. This painful and debilitating joint disease is usually either classified as osteoarthritis (OA) or rheumatoid arthritis (RA). Horsetail’s cornucopia of minerals, including silicon, may nourish joint cartilage. For a more contemporary twist on Halloween, give a nod to NASCAR and continue to the next page to outfit your little Dale or Danica in full racing style — including a customized car to trick-or-treat in! Daily Mail. „How a little too much cleavage can cost you a job interview.“ Sept. It took 5 months to build at a cost of $1 million and is equipped with waterfalls, fountains and a 15-foot (4.5-meter) waterslide.
  Dandruff while bringing out the natural oils in the dog’s fur. Move out of his space. It is important to get the maximum out of each massage session that you get. The CBD used in our massage is sourced from Colorado, Organic and THC free. Undercover officers offered masseuses money in exchange for sexual acts at a West 103rd Street massage parlor. Instead, it is a highly formal exchange where profanity is verboten. U.S. News. World Report. S. News. World Report. To borrow from John Lennon, you may say I’m a dreamer, but I’m not the only one, and I write for the dreamers of the world. In some instances, however, heat may aggravate a joint that’s already „hot“ from inflammation, as is sometimes the case with rheumatoid arthritis. What most people don’t realize, however, is that there are natural herbal remedies that help relieve the pain of arthritis associated with getting older. A deficiency of essential mineralsmay be one of the causes of arthritis. What was one drop rule?
  Some employers want to get the basics out of the way quickly. You might also want to consult your physician before undergoing reflexology. They don’t want to waste anyone’s time. People will tell you that you are wasting your time. The job interview is your time to shine. Try to use appropriate terminology in the interview. Although coconut oil is recommended by some people for ringworm, the treatment you use will depend on its location on your body and how serious it is, per the CDC. Reducing muscle tension will result to both physical and mental relaxation because it reduces the negative health effects of chronic stress, enabling the body to heal and relax. This treatment improves posture, relaxation, and releases muscle tension and stress. This gives you a variety of treatment options at the touch of a button. Asking about perks in the wrong way could prove disastrous. Don’t clam up. Everyone has varying degrees of shyness, but you need to talk about your employment experiences concisely and in an interesting way. The key is to learn from both experiences.

 13. Sie können ReduSlim zu einem 50% reduzierten Preis finden. Wenn sich jedoch herausstellt, dass eine Verbindung äußerst schädlich ist, können diese Institutionen beantragen, dass sie
  vom Markt genommen wird. Sie müssen sich wirklich
  bemühen, Ihre Ernährung, Ihre Bewegung und Ihren Lebensstil
  zu ändern, wenn Sie Ihr Bauchfett verlieren wollen. Sie wirkt, wenn sie mit einer guten Ernährung und mäßiger bis starker körperlicher
  Bewegung einhergeht. Wenn wir die richtige Ernährung mit genügend körperlicher Aktivität
  kombinieren, kann es noch schneller gehen! Um die Wirksamkeit zu maximieren, ist es
  daher wünschenswert, während der gesamten Behandlungszeit eine kalorienarme Ernährung mit niedrigem Fett-
  und Zuckergehalt einzuhalten. Alles, was Sie zu tun haben, während die Ergänzung ist gesund Essen und vermeiden Sie Süßigkeiten. Wenn
  Sie sich mit Ihrem Körper nicht wohl fühlen oder erhebliche Gewichtsprobleme haben, können wir Ihnen empfehlen, einen Arzt aufzusuchen, der Ihnen sagen kann, was zu tun ist.
  Cost ReduSlim kann ein Produkt sein, das ideal für Menschen ist, die es satt haben, Geld
  und Zeit auszugeben. Den besten Preis und das originale Produkt gibt es nur bei unserem Partner.
  Unsere Probandin konnte sehr gute Erfahrungen in unserem Test sammeln. Inhalt dieses Artikels entstand in Zusammenarbeit mit unserem Partner.
  Für alle die sich Appetitzügler kaufen möchten, stehen die Angebote unserer
  Partner parat.

  Falls Sie sich Appetitzügler kaufen möchten, dann sollten Sie sich unseren kompletten Beitrag einmal durchlesen. Von Gewicht zu verlieren wir reinigen unseren Körper
  von Giftstoffen, die es uns ermöglicht, um loszuwerden, die zahlreichen Haut-Probleme und andere gesundheitliche Probleme.
  Es ist uns gelungen, Sofia, 38, als Testperson für unseren Test zu gewinnen.
  Übergewicht drastisch senkt die Immunität des Körpers als gut, das macht uns stärker ausgesetzt Infektionen. Fettleibigkeit macht es schwieriger, Sport
  zu treiben. Das macht es einfach, das Präparat täglich einzunehmen und sich an die empfohlene Dosierung zu halten. Ein sehr
  wahrscheinlicher Grund dafür könnte sein, dass das Präparat erst neu auf den Markt gekommen ist.

  Aus diesem Grund haben wir uns ein paar Erfahrungsberichte
  für Sie herausgesucht, damit Sie sehen können, was echte Nutzer über Abnehmkapseln sagen. Das Journal of Obesity konzentrierte sich auf Garcinia
  mit der folgenden Untersuchung „The Use of Garcinia Extract
  (Hydroxycitric Acid) as a Weight loss Supplement: A Systematic Review and
  Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials“, da der Extrakt aus der Frucht dieses Strauchs besteht eines der am häufigsten verwendeten in vielen angeblich schlankmachenden Nahrungsergänzungsmitteln. “Effect of magnesium and vitamin B6 supplementation on mental health and quality of life in stressed
  healthy adults: Post-hoc analysis of a randomised controlled trial.” Stress
  and health : journal of the International Society for the
  Investigation of Stress vol.

  Hughes, S.O. and Frazier-Wood, A.C. Nahrungsergänzungsmittel zur Gewichtsabnahme erfordern keine
  Genehmigung der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) und anderer öffentlicher
  Stellen. Wir fangen schlecht an, denn Gymnema ist keine Pflanzenart, sondern eine Lianengattung, die 119 verschiedene Arten umfasst.
  Es ist sehr schwierig, die möglichen Wirkungen einer ganzen Pflanzengattung zu
  erklären, und deshalb gehen wir davon aus, dass es sich um die Art Gymnema sylvestre
  handelt, deren Extrakt als Antidiabetikum verwendet wird, da es einen erhöhten Insulinspiegel im Blut fördert .

  In einer der Studien wurde jedenfalls betont, dass bei Menschen, die
  diese Verbindung konsumierten, doppelt so häufig nachteilige Auswirkungen auf den Magen-Darm-Trakt auftraten. Wir stützen uns auf eine andere Studie,
  „Auswirkungen einer L-Carnitin-Supplementierung auf Gewichtsverlust
  und Körperzusammensetzung: Eine systematische Überprüfung und Metaanalyse von 37 randomisierten kontrollierten klinischen Studien mit Dosis-Wirkungs-Analyse“, um die möglichen Auswirkungen von L-Carnitin auf Übergewichtige zu diskutieren oder fettleibige Patienten. Das erste rote Licht kommt bald zu uns, da ein Schlankheitspräparat nicht in klinischen Studien getestet werden muss, um auf den Markt gebracht zu werden.
  Wir erinnern uns, dass dies der zweitwichtigste Inhaltsstoff von Reduslim Bewertung ist, aber bisher hat uns die erste Verbindung nicht überzeugt.
  60 ist eine extrem niedrige Stichprobenzahl und von fast anekdotischer Bedeutung, aber die Ergebnisse scheinen nicht völlig negativ
  zu sein.

  Dabei sollten die Informationen bezüglich Ihres Namens und
  Ihrer Telefonnummer korrekt sein. Unter Berücksichtigung all dieser Informationen empfehlen wir Ihnen, Reduslim Bewertung nicht zu kaufen. Die
  auf dieser Website bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sollten nicht
  als Ersatz für eine medizinische Beratung oder Behandlung durch einen qualifizierten Arzt angesehen werden. Es versteht
  sich von selbst, dass es auf der offiziellen Website sehr positive Meinungen gibt.
  Durch das positive Ergebnis hoch motiviert startete sie in die zweite Hälfte des Reduslim Tests.
  Kurz gesagt: Die ReduSlim Kapseln zur Reduktion des Appetits haben eine natürliche Zusammensetzung.
  Vorab sei schon einmal gesagt, dass die Kapseln für jemanden,
  der schnell und sicher abnehmen will, geeignet sind.

  Schneller abnehmen mit Kohlenhydrat-Blocker Funktioniert das?
  Wenn Sie auf der Suche nach einem sicheren und effektiven Weg zum Abnehmen sind,
  sind Reduslim Schlankheitskapseln eine ausgezeichnete Wahl.

  Wir vor allem versuchen, Gewicht zu verlieren, wenn übergewicht wird zu einer Quelle
  unserer größten Unsicherheiten. Wie aus derselben Quelle hervorgeht,
  handelt es sich bei Reduslim um ein Nahrungsergänzungsmittel,
  das die Enzyme neutralisiert, die für den Abbau einfacher Kohlenhydrate (mit einem hohen glykämischen Index) verantwortlich sind,
  d. reduslim kaufen bei Dm
  Bewertung ist ein angeblich schlankmachendes Nahrungsergänzungsmittel, das offenbar
  die Aufnahme von Kohlenhydraten mit hohem glykämischen Index hemmt.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.