Masonų organizacijos bruožai ir konspiracinė teorija

Konspiracijos teorijos šalininkai teigia, jog masonų brolijai priklauso ir taip jų įtaką pasauliniu mastu užtikrina įvairių valstybių vadovai. Tarp jų - ir Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Vinstonas Čerčilis.

Konspiracijos teorijos šalininkai teigia, jog masonų brolijai priklauso ir taip jų įtaką pasauliniu mastu užtikrina įvairių valstybių vadovai. Tarp jų – ir Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Vinstonas Čerčilis.

Įvairūs korporatyvistiniai socialiniai dariniai, kurių veiklos principai ne taip plačiai žinomi visuomenėje, neretai vertinami kaip įtakingi politinio proceso dalyviai, veikiantys slaptai ir galbūt neleistinomis priemonėmis, siekiantys įgyti kuo didesnę galią valstybės valdyme. Šiandien yra akivaizdu, jog bent jau Lietuvoje veikiančių studentų korporacijų pobūdis, tikslai, saugomos vertybės ir atvirai deklaruojamas apolitiškumas neleidžia šioms organizacijoms lipdyti politikos formuotojų etiketės. Tačiau pati slaptoji (hermetinė) politika egzistuoja. Pateikiamuose rašiniuose analizuojama daugiapakopė politikos sąranga bei bene kontraversiškiausiai vertinamas hermetinės politikos dalyvis – masonų organizacija.

Masonai („laisvieji mūrininkai”) – bene prieštaringiausiai vertinama organizacija pasaulyje. Vieniems tai – bandymas įgyvendinti nuostabią idėją, kai sukuriama bendrija, kurios nariai, vadovaudamiesi broliška meile, parama ir teisingumu, rūpinasi dvasios bei moralės vertybėmis, nuolat siekia tobulėti. Kitiems ši organizacija dėl savo slaptumo ir atliekamų ritualų yra ne kas kita kaip sekta. Tretiems masonai yra klika, į kurią patenka tik turtingi ir galingi žmonės, siekiantys dar daugiau galios ir valdžios. Galiausiai masonai įvardijami kaip pasauliniu mastu veikianti įtakinga organizacija, rengianti ir įgyvendinanti sąmokslą užvaldyti pasaulį.

Masonai ir religija

Vienas esminių masonų skelbiamų tikslų – suvienyti visų rasių, tautų, socialinių grupių ir religinių bendruomenių narius, vesti juos nuolatinio dvasinio tobulėjimo keliu. Paradoksalu, tačiau viena svarbiausių prieštaringo masonų organizacijos vertinimo priežasčių yra būtent masonystės santykis su religija.

Pagrindinis reikalavimas siekiant tapti „laisvuoju mūrininku” yra tikėjimas Aukščiausiąja Būtybe. Visiškai nesvarbu, kokią religiją masonas išpažįsta. Masonai tiki, kad skirtingas įvairių religijų mokymas išreiškia to paties Dievo – Aukščiausiosios Būtybės – buvimą ir valią.

Masonai nediskriminuoja jokios religijos bei propaguoja tikėjimą kaip didžiausią vertybę, todėl galima pamanyti, kad įvairios religinės bendruomenės šią broliją turėtų vertinti palankiai. Bet jau vien prisiminus Katalikų Bažnyčios draudimą savo nariams prisijungti prie masonų, tampa akivaizdu, kad taip nėra. Katalikų Bažnyčia suvokia masonų ordiną ne kaip organizaciją, propaguojančią religines vertybes, bet kaip atskirą religiją. Argumentuojama tuo, kad šis ordinas turi savas šventyklas (taip vadinama vieta, kurioje vyksta „laisvųjų mūrininkų” susitikimai), moralinį kodeksą, pamaldas, ceremonijų drabužius, švenčių dienas, hierarchiją, įšventinimo į narius ir laidojimo ritualus.

Kaip yra skelbiama katalikų 1983 metais priimtoje „Deklaracijoje apie masoniškas asociacijas”, tikintieji, kurie įsirašo į masoniškas asociacijas, daro sunkią nuodėmę ir negali priimti šventosios Komunijos.

Katalikų Bažnyčios priešiškumą lemia ne tik masonų ordino mokymų panašumas į religiją, bet ir tai, kad katalikybė masonams tėra tik viena iš religijų, lygi visoms kitoms, o Jėzus Kristus yra traktuojamas ne kaip Dievo sūnus, o kaip tikrojo masono pavyzdys, žmogus, stovintis viename lygmenyje su tokiomis asmenybėmis kaip Aristotelis, Platonas, Pitagoras ar Mahometas.

Priešiškai masonų atžvilgiu yra nusiteikusi ne tik Katalikų Bažnyčia. Panašios pozicijos laikosi ir musulmonai. Nors kai kuriuose musulmoniškuose kraštuose egzistuoja „laisvųjų mūrininkų” ložės, visgi čia žodis „masonas” yra ateisto sinonimas.

1978 metais Islamo teisingumo kolegijos priimtame nutarime teigiama, kad musulmonas, įstojęs į masonų organizaciją, tampa kitatikiu. Be to, musulmonai traktuoja masonų ordiną kaip grynai vakarietišką darinį ir kaip tam tikrą jėgą, nukreiptą prieš islamą.

Patys masonai griežtai atmeta jiems metamus kaltinimus ir teigia, kad masonystė jokiu būdu nėra religija ar jos pakaitalas. Ji neturi teologinės doktrinos, o masonų susirinkimuose yra draudžiama diskutuoti religinėmis temomis. Be to, ordinas neteikia sakramentų ir neskelbia vedantis į išganymą. Masonų brolija nenori jokių konvertitų ir tikisi iš kiekvieno savo nario, kad jis liks ištikimas kartą pasirinktai religijai. Masonai tiki, kad jų narys, įsisavinęs masoniškus principus, būtent dėl to bus geresnis savo religinės bendruomenės narys.

Masonai ir feminizmas

Masonų bendruomenė, skelbianti ambicingus tikslus peržengti religinius, socialinius, rasinius žmonių skirtumus, turi esminį trūkumą, jei ją vertinsime iš feminizmo pozicijų. Dauguma ložių nepripažįsta, kad moterys yra vertos būti masonėmis. Tradicinės masonų ložės ne tik nepriima moterų, bet ir nepalaiko jokių ryšių su moterų ložėmis.

Nuostata nepriimti moterų masonėmis buvo išreikšta dar 1723 metais priimtoje vadinamojoje Konstitucijų knygoje, kuri yra idėjinis ir praktinis pagrindas visam šiuolaikiniam „laisvosios mūrininkystės” judėjimui.

Nepaisant griežtos tradicinių masonų ložių pozicijos moterų dalyvavimo masonerijos veikloje klausimu, XIX a. pab. – XX a. pr. pradėjo kurtis mišrios vyrų – moterų bei vien moterų ložės.

Įdomu pastebėti, kad vyrų ir moterų masonų ložes vienija tai, jog jos abi nepripažįsta mišrių masoniškų ložių. Kaip teigia vienas garsiausių ir seniausių moteriškų ordinų „Garbinga senovės masonystės brolija” („Honorable Fraternity of Antient Masonry”) lyčių maišymasis sunaikina dvasinio bendravimo, pasiekiamo tik per vienos lyties susirinkimus, jausmą. Moterys ir vyrai turėtų praktikuoti masonystę atskirai, nors ir identišku būdu. Tokia išvada yra daroma atsižvelgiant į ordino, kuris įkūrimo pradžioje buvo mišrus, patirtį.

Konspiracijos teorija

Net ir atmetus neigiamą lyčių lygių galimybių šalininkų požiūrį į masonus bei religinių bendruomenių priešišką poziciją, lieka dar viena – konspiracinė – masonų ordino interpretacija, kilusi dėl šios organizacijos slaptumo bei tariamos milžiniškos įtakos svarbiausiems pasaulinės politikos procesams. Manoma, jog masonų organizacijai priklausė tokie iškilūs politikos veikėjai kaip G. Vašingtonas (bei didelė dalis kitų JAV prezidentų), B. Franklinas, S. Bolivaras, V. Čerčilis, G. Garibaldis ir kt.

Konspiracinės teorijos šalininkai teigia, jog masonai yra pavojingi visai pasaulio žmonijai ir rengia sąmokslą užvaldyti pasaulį. Yra begalė šios teorijos variacijų. Vienoje jų teigiama, kad masonerija nėra švietimo amžiaus kūrinys, jos šaknys glūdi daug giliau. Masonų ištakų reikia ieškoti dar XI a., Kryžiaus žygių laikais, kada susikūrė karingas Tamplierių ordinas. Kariaudamas Jeruzalėje jis taip nutolo nuo Krikščionybės, kad buvo uždraustas, o jo nariai paskelbti eretikais. Tamplieriai buvo priversti bėgti į Škotiją, tuo metu beviltiškai kariavusią dėl nepriklausomybės. Prisijungus ilgą kariavimo patirtį turintiems ordino nariams, Škotija tapo laisva. Padėję išsivaduoti šaliai, Tamplierių ordino nariai nuo to meto faktiškai valdė Škotiją. Norėdami paslėpti tai, kad buvo atskirti nuo Bažnyčios, jie leido Tamplierių ordinui oficialiai išnykti ir pasivadino masonais.

Nuo tada masonai užvaldo vieną šalį po kitos organizuodami jose revoliucijas, „išsilaisvinimo” judėjimus. Po Škotijos sekė Didžioji Britanija, Prancūzija, JAV. Įkūrus Europos Sąjungą, kuri, anot teorijos šalininkų, irgi yra „laisvųjų mūrininkų” kūrinys, masonų įtakai buvo pajungta visa Europa. Siekdami vienos ekonominės sistemos, vienos vyriausybės, masonai veikia ne ginklu, bet užvaldydami informavimo priemones, per jas pajungdami masių mąstymą taip, kad žmonės priimtų jų mintis lyg jos būtų jų pačių.

Teorija teigia, jog žmonijai reikia kuo skubiau imtis ryžtingų veiksmų, siekiant sustabdyti masonus – slaptai veikiančių ir pavojingų konspiracininkų organizaciją, kuri jau netoli savo tikslo užvaldyti pasaulį.

Masonų atsakas

Patys masonai kategoriškai atmeta tokius kaltinimus. 2003 metais buvo įkurtas judėjimas M. A. S. O. N. (masons against slanderous offensive nonscence), kurio tikslas – teikti informaciją apie masonus, siekiant, jog organizacija būtų tinkamai suvokta ir deramai įvertinta. Judėjimo iniciatoriai teigia, jog 6 milijonai žmonių (tiek apytiksliai yra masonų visame pasaulyje) negali turėti vienodo tikslo ir veikti taip suderintai, kad jis būtų įgyvendintas.

Masonų slaptumas ir įtaka politiniam procesui lieka vieša paslaptis. Tenka pasikliauti tuo, ką apie save skelbia patys masonai, grožėtis šios organizacijos idealais bei skiriamais labdarai milijonais.

Goda Jurevičiūtė

Goda Jurevičiūtė

Baigusi VU TSPMI bakalauro studijas, toliau studijavo Lyginamosios politikos magistrantūroje. Pagrindiniai akademiniai interesai: Islamas, musulmonų integracija Europoje, politikos ir kino sąsajos Vidurio Rytų regione.
-> skaityti visus autoriaus/autorės tekstus.

14 atsiliepimai apie straipsnį “Masonų organizacijos bruožai ir konspiracinė teorija

 1. Kas inspiravo šį straipsnį? Lietuvoje gražu, tik masonų trūko. Tobula pabaiga:
  Tenka pasikliauti tuo, ką apie save skelbia patys masonai, grožėtis šios organizacijos idealais bei skiriamais labdarai milijonais.

 2. Miela Goda Jūrevičiute,
  gal to ir nėra, bet man atrodo, kad pagal kieno tai komandą masonai bando (pabando) tvirtintis ir Lietuvoje. Atėjo laikas. Kai kuriuos požymius jus ir pati paminėjote. Matomai skverbimuisi pasitarnaus ir jūsų neblogas straipsnis, skirtas šį kartą jaunimui. Tačiau lietuviams bijoti nėra ko. Pats procesas bus ilgas ir sunkus. Tarp kitko, mane domina tai, kad žmonės, kuriems labai patiko sovietinės slaptos organizacijos, taip veržiasi ir gana sėkmingai stoja į masonus? Įdomus fenomenas. Manykime, kad tokiems žmonėms svarbu tobulinti savo asmenybę. Gali ir taip būti. O gal tai yra psichologinis žmonių ypatumas, kurį išnaudoja Super Super Didieji Meistrai? Juk svarbiausia – bendras „mūrininkų“ rezultatas. Vytautas.

 3. as esu tikra kad Lietuvoje yra masonu ir manau kad vienas ju yra musu prezidenta V. Adamkus. kiek zinau jie stengiasi sunaikinti pasauli ir pagal dabartine Lietuvos padeti tuo visiskai neabejoju. beja jis pasiekes kiek imanoma uzsienieciui auksciausia loze-33. taip pat mano turimais duomenimis beveik visi Amerikos prezidentai yra masonai. ir kaip kad raso nete jie tikrai nera tokia nekalta organizacija

 4. Masonai(Aukstuomene) yra Satanistai kurie manipuliuoja zmonem juos isnaudodami kaip vergus
  per TV per Radija , Per religija ir visur kitur kur galima isplaut zmonems smegenis neva jie sventuoliai jie manipuliuoja zmonem (kaip lelytem)

 5. Nes kitu atveju negi satanistas jums prisipazins kad jis satanistas aisku kad ne

  jie veikia tyliai uz uzsklandos

  siulau paziuret filma (www.zeitgeistmovie.com)

  ir po to filmo dar patirinet masonus
  masnoninius zenklus ir t.t. (jie susyje su satanizmu)

  kiekvienas masoninis zenklas reiskia tam tikra demono ranga

 6. Anicient, tu visiškai teisus, šitame straipsnyje nutylėta, kad masonai garbina „Dievą“, kuris krikščionybėje vadinamas Šėtonu, Islame Bafometu ir t. t. Ir jų siekimas neva vienyt Pasaulį yra, tenka pripažinti, labai geniali idėja, kaip sunaikinti visas tautas, rases, religijas, t. y. tikrojo Dievo Tėvo garbinimą, negana to jie ketina sumažinti gyventojų populiaciją visame Pasaulyje iki pusės mlrd. Tada žmonės nebeturės tokios motyvacijos kovoti, jei nepriklausys jokiai tautai, rasei, religijai. Ta masonų Aukščiausioji būtybė vadinamoji yra ne kas kita kaip Šėtonas. Būtent Šėtonas mano kad yra galingesnis už Dievą ir nori kad tik jį žmonės laikytų Dievu, o iš masonų veiklos ir simbolių aiškiai aišku, kad jie yra Šėtono talkininkai, jie už pinigų plovimą ir pan. pasistato vilas, kai kurie ir rūmus. Aišku ne visi, nes žemesnieji masonai paprastai nesuvokia viso to tikrosios esmės. Politinė masonų ideologija yra liberalkapitalizmas. Pagr. viso to vedlė yra Amerika. Jeigu norime jiems priešintis, turime kovoti už tautinį socializmą. Už nacionalinę ir socialinę revoliuciją. Kad visos tautos gyvuotų draugiškai ir nebūtų vykdomas tautų genocidas, koks aiškiai matomas ir čia – Lietuvoje.
  http://ltnacionalistas.wordpress.com/

 7. Šaunu, kad jaunimas bando gilintis į tą nusikalstamą veiklą, kurią vykdo organizacija koordinuojanti prieš Dievo nustatytą krikščionišką tvarką tvarką nukreiptas blogio jėgas pasaulyje – masoneriją, kuri savo dokumentuose prisipažino esanti „liberalizmo generalinis štabas“.
  Smulkiau apie visa tai:
  besidomintiems masonerija – straipsnis – politinių idėjų istorijos referatas kurį parašiau jaunystėje, kai dar taip pat mokiausi TSPMI:

  Liberalizmas ir masonerija. Jų tarpusavio ryšys ir įvertinimas tradicinio Katalikų Bažnyčios mokymo požiūriu:

  http://www.fsspx.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=68

 8. Kovosit pries laisvuosius masonus, zydus ir Amerika, privalesit draugaut su kaimynais azijatais is Rytu. Lietuva ir kitos Europos salys per silpnos gyventi VIENOS. Vakarai jau pasirinko. Ju vedle visada buvo ir bus Amerika, ES aklai ja kopijuoja. Kopijos ir JAV vertybes ateina i Lietuva. Jeigu ju nepriimat, bukit pasiruose priimti Rusijos gerybes.

 9. sudas tie lietuvos masonai,tarnai susikti,jei bent kokia itaka turetu tai gyventume kaip Anglai o ne taip kad dabar ten atlieka liaudis didziuosius juodus darbus isvyke,tai toli grazu ne ju tikslas suvienyti europa,jie tik sio projekto aukos,patys nesupranta tada ka daro nors ir tegu buna 33 lygio,lapsardukai reikalingi kaip ir pyderai su sava paradais,o jei tikslas bus pasiektas jie nafik nebereikalingi bus,o tas projektas sukurtas Grafo Kudenhoves Kalergio parasytas 1925metais,vadinasi praktinis idealizmas,ten viskas isdestoma kas daroma bus su europa,sendiena tai atspindi,va per tokius lapsardukus,Zmones atsipeikekit,netikekit oziais,Yra pasaulyje vienintelis Dievas,ir juo tikekit,o ne satanistais.isskersiu visus po viena as tuos masonus.

 10. Buvo laikas kai jiems sekesi… buvo… kokiai draugijai bepriklausytume is dulkes kile i dulke pavirsime, o padaryti darbai taps teisejais… todel skubekite daryti gera, nesvarbu atskirai ar daraugijoje.

 11. Esat tuštybės įsikūnijimai, kaip tuščios taurės, į kurias galima pilti visokį šūdą. Jokio individualizmo ir saviraiškos. Nustokit užsiiminėt nesamonėm kaip kažkieno sugalvota religija, kad jus apjungti ir ganyti kaip aveles. Išgirdę kažką, netikėkite, o patys įsitikinkite… Gyvenkite savo gyvenimą taip, kaip norite, nes turite tik vieną progą.. Tradicijos, tai viso labo kažkieno išmislas primestas sekančioms kartoms.. atsipeikekit ir nustokit būti kažkieno marionetės..

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.