Redakcijos žodis: Žinutė butelyje

„Post Scriptum“ užduotis nedėkinga – kalbėti apie tai, kas esi pats – tarpininkas. Klausimas, į kurį tikėtis atsakyti čia, dabar ir visam būtų pernelyg pretenzinga. Juolab kad medijos (žodis, kurio, beje, nepripažįsta nei šis tekstų redaktorius, nei Dabartinės lietuvių kalbos žodynas) esti dinamiškos, aptakiai neapčiuopiamos, nors ir neva visur esančios. skaityti toliau…

René Magritte „Edvardo Džeimso portretas (Uždrausta reprodukcija)“. 1937

Disciplinuotas universitetas

Įgytų žinių ir gebėjimų patikra bei įvertinimas neišvengiamai žymi kiekvieno ugdymo proceso baigiamąjį etapą. Anaiptol nepretenduojant į išsamią pedagoginių vertinimo ir patikros metodikų analizę, šiame straipsnyje siūloma atidžiau pažvelgti į dvi galimas žinių sklaidos ir įtvirtinimo technikas arba principus – Viduramžių universitete klestėjusią disputo kultūrą ir disciplinarinėje visuomenėje veikiantį egzaminą. skaityti toliau…