autorius: Justinas Lingevičius

Corp! RePublica senjoras, VU TSPMI Tarptautinių santykių ir diplomatijos magistrantas. Domisi istorijomis.

Vytas Neviera. "Lithuania. || Lithuanian Nation Must Be Saved, As It Is The Key To All Riddles - Not Only In Philology, But Also In History - To Solve The Puzzle. (Imanuel Kant)"

Nerija Putinaitė: „Tikrovė priverčia visai kitaip žiūrėti į asmenybes“

Asmenybių vaidmuo, jų veikla ir įtaka yra neatsiejama nuo mąstymo ir kalbėjimo apie valstybę, valstybingumo kūrimą ar kultūrinį jos pagrindą. Atraminiais poliais savivokoje tampantys „tėvai kūrėjai“ ar „tautos dvasios įtvirtintojai“ tarsi užpildo tapatybės turinį ir daro įtaką apsibrėžiant savo santykį … skaityti toliau…

TSPMI studentų ideologinis nuoseklumas. Kaip mąsto būsimi politologai?

2009 metais atliktas Ainės Ramonaitės ir Rūtos Žiliukaitės tyrimas, dėmesį sutelkiantis į žmonių poli­tinio mąstymo nuoseklumą Lietuvoje, parodė, kad net ir aukštąjį išsilavinimą turintys žmonės nėra nuoseklūs kairės-dešinės spektre, t.y. ekonominės kairės-dešinės, moralinio konservatizmo-liberalizmo ir komunizmo-antiko­munizmo vertinimo atveju. Aukštasis išsilavinimas (pavyzdžiui, fizikos, medi­cinos) nesuteikia pakankamai politinių žinių, kurios padeda aiškiau identi­fikuoti pažiūras tradicinėje kairės-dešinės skalėje, tuo tarpu TSPMI stu­dentai tokių žinių gauna pakanka­mai. skaityti toliau…