autorius: Simona Bareikytė

TSPMI studentų ideologinis nuoseklumas. Kaip mąsto būsimi politologai?

2009 metais atliktas Ainės Ramonaitės ir Rūtos Žiliukaitės tyrimas, dėmesį sutelkiantis į žmonių poli­tinio mąstymo nuoseklumą Lietuvoje, parodė, kad net ir aukštąjį išsilavinimą turintys žmonės nėra nuoseklūs kairės-dešinės spektre, t.y. ekonominės kairės-dešinės, moralinio konservatizmo-liberalizmo ir komunizmo-antiko­munizmo vertinimo atveju. Aukštasis išsilavinimas (pavyzdžiui, fizikos, medi­cinos) nesuteikia pakankamai politinių žinių, kurios padeda aiškiau identi­fikuoti pažiūras tradicinėje kairės-dešinės skalėje, tuo tarpu TSPMI stu­dentai tokių žinių gauna pakanka­mai. skaityti toliau…