autorius: Lukas Pukelis

Pamažu tampa aišku, kad jau nebe pavienės valstybės, o jų grupės arba regionai pradės vaidinti kertinį vaidmenį pasaulio politikoje. Santiago Salvador „Colour Hero

Vidurio Kelias

Šis Post Scriptum numeris yra skirtas diskusijai sienų, ribų ir skirčių tarptautiniuose santykiuose aptarimui ir diskusijai, ar šie barjerai, skiriantys tautas, valstybes, kultūras bei regionus, nyksta bėgant laikui ir vis labiau įsisiūbuojant globalizacijai, ar vis dėlto išlieka tokie pat stiprūs kaip ir praeityje. Norėtųsi šią diskusiją pakreipti truputį kita linkme ir surasti vidurio kelią tarp šių dviejų požiūrių. skaityti toliau…

Francis Bacon „Žmogaus galvos studija"

Tautinė ir subkultūrinė asmens tapatybės, jų konfliktas ir dialogas metalo subkultūroje

Turbūt savaime aišku, kad asmens priklausymas muzikos pagrindu organizuotai subkultūrai yra tokia tapatybė, kurią asmuo sąmoningai prisiima pats. Galima tvirtinti ir tai, kad tautinė asmens tapatybė taip pat yra daugiau prisiimta, nes ji yra sąmoningo asmens identifikavimosi su tam tikra tautine bendruomene rezultatas. Šiame straipsnyje bus nagrinėjami šių dviejų tapatybių tarpusavio santykiai ir jų poveikis metalo subkultūros atstovų santykiui su pasauliu. skaityti toliau…

Pukelis. Mediju spektaklise

Medijų spektaklis

Nieko nuostabaus, jog medijų santykiui su įvykiais ar individais apibrėžti dažnai vartojama spektaklio alegorija. Prancūzų filosofas Jeanas Baudrillardas siūlo dar radikalesnę simuliacijos sąvoką. Bet kuriuo atveju terminų įvairovė tik nurodo į reiškinio esmę – medijos nesistengia tiesiog objektyviai atspindėti įvykių, tačiau juos pakeičia ir iškraipo. skaityti toliau…