Tostas RePublicos komiltonų dainos motyvais

Komiltonas (lot. kovos draugas) baltiškųjų korporacijų tradicijoje reiškiakorporacijos narį – žmogų, su kuriuo gini tau rūpimus idealus ir vertybes arba tiesiog kartu dainuoji. Komiltonų daina – tai Adomo Mickevičiaus ,,Filaretų dainos“, XIX a. pr. buvusios neformaliu filaretų himnu, interpretacija. Ir nors kol kas komiltonų dainos neišgirsite dainuojant korporantiškuose susibūrimuose, ši daina yra ne tik savotiškas Universiteto, taip pat ir Instituto, pasveikinimas, bet ir vienas iš raktų suprasti korporaciją „RePublica“. Tad kviečiame pasiklausyti.

Linksmybe, kunkuliuoki!
Šalin mintis niūrias!
Alus lai šiandien kliokia
Į spindinčias taures!

Pirmasis dainos žodis yra nuoroda į tarptautinį studentų himną „Gaudeamus Igitur“. Korporacijos nuo kitų organizacijų skiriasi būtent tuo, kad į jas galima įstoti tik studijuojant universitete. Ši nuoroda parodo svarbiausią dalyką, kuris išskiria korporacijas iš kitų organizacijų – į jas galima įstoti tik studijuojant universitete. Bet studijos neturėtų tapti prievole ar kančia, veikiau galimybe rasti žmonių, kurie siekia panašių idealų ir vertybių ir kartu būti Universiteto bendruomenės dalimi. Vien tai gali tapti priežastimi džiaugtis ir švęsti.

Tarp manuskriptų dulkių,
Tarp knygų nepražūk:
Tu kaip romėnas pulki,
Kaip graikas linksmas būk.

Korporacija „RePublica“ vienija Institute studijuojančius ir jį baigusius komiltonus. Politikos mokslų studijos bei akademiškumas yra vienas svarbiausių korporacijos narius vienijančių elementų. Politikos supratimas reikalauja atsižvelgti į mažiausiai dvi europines intelektualines tradicijas. Romėniškoji tradicija reikalauja suvokti ir pripažinti įsipareigojimus savo valstybei – korporantas turėtų veikti visuomenėslabui, tuo tarpu graikiškoji skatina nepasiduoti rutinai ir apatijai, išlikti entuziastingam.

Gyvenk ištikimybėj!
Mokslu tiesas bylok!
Kilnumas tekartoja:
„Pro bono publico!“

Korporacijos vertybės išsakomos šūkyje – „Ištikimybė! Mokslas! Kilnumas!“. Ištikimybe prisiekiama Korporacijai ir jos idealams, Mokslu įsipareigojama Universitetui ir Institutui, Kilnumu siekiama priminti apie korporanto atsakomybę kiekvienam asmeniui. Korporacijos lotyniškasis devizas „Pro publico bono“ (bendram labui) atrandamas A.Mickevičiaus poemoje „Ponas Tadas“: „Atleista bus tik tam, kursai pralieja kraują/Pro bono publico – ne tam, kuris kerštauja“. Veikimas bendram labui yra kiekvieno korporanto prievolė.

Šlovė jums, komiltonai!
Nūnai draugų puotoj
Mus jungia bičiulystė,
Teisybė jungs rytoj.

Korporacijoje yra trijų pakopų narystė. Jauniausieji vadinami juniorais. Vyresnieji – senjorais. Jau baigę studijas – filisteriais. Narystė korporacijoje yra amžina. Nors dešimtmečių skiriamos kartos gali beveik nepažinoti viena kitos, tačiau tiesos, su kuriomis buvo gyvenama studijų metais išlieka vienijančiu principu. Tai leidžia tikėti, kad kažkas Institute nesikeičia ir kad visada bus malonu bei prasminga save matyti kaip Instituto dalį, ar dar studentą ar jau alumną.

Su gimtadieniu! Vivat, crescat, floreat Alma Mater in Aeternum!

Corp! Republica

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.