Maištas apsiaustoje Europos tvirtovėje

Maištas apsiaustoje Europos tvirtovėje

Pamatinė ES yda ir yra, kad užuot vedama pirmyn aiškiod vizijos, ji visada buvo trumpojo laikotarpio nacionalinių sprendimų derinimo mechanizmas.

Pamatinė ES yda ir yra, kad užuot vedama pirmyn aiškiod vizijos, ji visada buvo trumpojo laikotarpio nacionalinių sprendimų derinimo mechanizmas.

Vėjas nė nejudino Lietuvos Trispalvės tuščioje jūros krantinėje, Nicos Anglų promenados sumažintoje kopijoje, mieguistame Mantono kurorte. Balandžio viduryje, dar tik prasidedant turizmo se­zonui, čia tvyrojo tokia turtingųjų priebėgos ramybė, kad nebūtų buvę įmanoma patikėti visai netoliese verdant vieną iš didžiausių pastarojo dešimtmečio Europos Sąjungos (ES) dramų.

Mantonas buvo pirmoji stotelė Pažadėtoje žemėje, į kurią žūtbūt stengėsi patekti minios imigrantų iš Šiaurės Afrikos, laikydami Italijos pasku­bomis išduotus pusmečio leidimus gyventi – taigi ir teisėtai keliauti po 27 Šengeno erdvės šalis. Prancūzija stabdė traukinius iš Italijos – ši vadino nematytą žingsnį „neteisėtu ir aiškiai pažeidžiančiu Europos principus“, – o tuos, kurie sugebėjo prasmukti, vilko iš vagonų, vedė į furgonus ir vežė atgal į Ventimilją, paskutinį miestelį Italijos pusėje.

Prie pat nematomos sienos, staiga virtusios labai matoma, transparantas skelbė „Ventimilja – vartai į Italiją, kur grožis neturi sienų“.

Vis padrikesnė sąjunga

Sienų atsisakymas ne šiaip laikomas vienu iš svarbiausių ES laimėjimų. „Savas“ – „svetimas“ visada buvo viena iš pagrindinių žmogaus būties per-skyrų. Idėja pripažinti „savais“ visus, atitinkančius „europietiškumo“ kriterijus – visų pirma neforma­lius, nujaučiamus, bet nuo 1993 metų dar ir juodu ant balto įrašytus Europos Bendrijos Kopenhagos vadovų tarybos išvadose, – atspindėjo įsitikinimą, kad Europa įžengė į postmodernų, postvestfalinį amžių. (Drauge, žinoma, kitus palikdama už „Europos tvirtovės“ mūrų.)

Europiečiai ilgai tikėjo kliše, kad Roberto Schumano vizija „aplenkė laiką“. Dabar atrodo, kad tai tiesa. Europos be sienų, kur visi „savi“, vizija vėl ima atrodyti beveik tokia tolima kaip prieš kelis dešimtmečius. „Lenkų santechnikas“ ir kiti barbarai -atvykėliai iš Vidurio Europos prancūzams, besididžiuojantiems elegantiška Europos integracijos idėja, tebėra ne ką mažiau „svetimi“ negu prancūziška kultūra nuo kūdikystės persiėmę tunisiečiai. „Išlaidūnai graikai“ vokiečiams, besididžiuojantiems solidžiausiais Europos finansais, paaiškėjo esantys kur kas labiau „svetimi“ negu už euro zonos pasilikę švedai, kuriuos jau svarstoma įtraukti į bendrą Šiaurės Europos valiutą.

Tai dar nereiškia, kad „vis glaudesnės sąjungos“ idėja laidojama. Priešingai: vienas iš realiausių kelių yra sienų atsisakymas ten, kur jos dar buvo. Sukandę dantis, dauguma Europos Sąjungos lyderių pavasarį pasirašė po Prancūzijos ir Vokietijos siūlymu vienodinti mokesčius ir kitas konkurencijos sąlygas, o iš euro krizės gali būti ieškoma išeičių nenoromis atiduodant Europos Komisijai galią leisti bendras obligacijas, spręsti dėl valstybės skolos dydžio ir gal net gelbėjimo paskolų. Dėl imigracijos irgi seniai svarstoma idėja vienodinti prieglobsčio politiką.

Nelaukiami, tačiau nesustabdomi

Tačiau tai, kas vyko balandį tarp dviejų ES įkūrusių šalių, prie vieno iš europietiškosios civilizacijos židinių, dar gerokai prieš Kristų graikų pa­vadinto pergalės deivės Nikės vardu, rodo kitą kelią. Jį šalys ima rinktis vis dažniau, ir refleksyviai – net jei tai prieštarauja pasirašytoms sutartims ir juolab Schumano idėjai.

„Visos sutartys neišvengiamai pa­sensta“, – konstatavo Italijos užsienio reikalų ministras Franco’as Frattinis ginčo su Prancūzija įkarštyje, kai Roma nuolat skundėsi, kad ES paliko ją vieną dorotis su imigrantų antplūdžiu.

Tarptautinės migracijos organizaci­jos duomenimis, vien per pirmąjį pusmetį Italiją ir Maltą pasiekė 42 tūkst. imigrantų – daugiau negu per visus 2008 metus, iki šiol laikytus rekordiniais. Pagal ES sieną kertančių imigrantų skaičių Italija aplenkė ilgametę rekordininkę Graikiją, bet pa­gal priimamų atvykėlių skaičių vienam gyventojui vis dar toli atsilieka nuo Švedijos. Mažiausiai 25 tūkst. atvyko iš prancūziškai kalbančio Tuniso.

Italijos sprendimas: pasinaudoti Šengeno sutarties interpretavimu, leidžiančiu dalyti laikinus leidimus gyventi, drauge įbrukti jiems bilietus iki Ventimiljos, ir tikėtis, kad gyventi prancūzakalbiai atvykėliai pasirinks Prancūziją. Pastarosios sprendimas: pa­sinaudoti Šengeno sutarties interpreta­vimu, leidžiančiu laikinai uždaryti sieną viešojo saugumo sumetimais, ir tikėtis, kad imigrantai supras esą nelaukiami.

Veiksminga, bet tik trumpam

„Savus“ atskirti nuo „svetimų“, pa­sinaudojusi proga, nusprendė ir Dani­ja, atnaujindama muitinės patikrinimą pasienyje – formaliai nepažeisdama Šengeno taisyklių, bet priversdama ke­liautojus stabčioti, nors to ir mėginta atsikratyti jungiant šalis į bendrą kelionių erdvę. Šiaurės šalių policijos profsąjunga net įvardijo „svetimus“ – Baltijos šalių piliečiai esą įvykdo iki 80 proc. nusikaltimų, – ragindama atnaujinti sienų kontrolę. Pagaliau, bet kas, kas vyko iš Rygos į Vilnių ir buvo priverstas drauge su visais dviaukščio maršrutinio autobuso keleiviais iškrauti visą mantą, kad policijos šuo atrastų kelis kontrabandinių cigarečių pakelius viename iš krūvos nešulių, su­pras, kad sienos niekur nedingo net ir sąjungoje, besididžiuojančioje bendra muitų erdve.

Pastatyti sieną lengviau negu išspręsti problemas, juolab kai sprendimą gali lemti tolimi ir nekontroliuoja­mi veiksniai (arba net ir kaimyninės ES narės sprendimai). „Nepaprasto­sios padėties akivaizdoje, pavyzdžiui, susidūrus su ekonomine krize arba imi­gracijos krize, lengva suprasti augantį protekcionistinių ar nacionalistinių jausmų patrauklumą. Toks požiūris gali būti veiksmingas, bet tik trumpuoju laikotarpiu“, – pareiškė ES pramonės ir verslumo komisaras Antonio’as Tajanis.

Politikai tendencijas žino – Europos Komisijos vertinimu, jei niekas nesikeis, darbingo amžiaus žmonių skaičius ES ims mažėti po trejų metų, o 2060 me­tais vieną pensininką turės išlaikyti nebe keturi, kaip dabar, o du dirbantieji, – bet laimėti rinkimus turi dabar.

„Savi“ ir „svetimi“ interesai

Pamatinė ES yda ir yra, kad užuot vedama pirmyn aiškios vizijos, ji visada buvo trumpojo laikotarpio nacionalinių sprendimų derinimo mechanizmas. Kitaip sakant, kad ir kokia patraukli buvo Schumano idėja, vyriausybės visada pirmiausiai gynė aiškius „savus“, o ne neaiškius bendraeuropinius intere­sus, o paskui mėgindavo ES forumų ir teisės rėmuose tai suderinti. Tiesiog dabar, kai Europa susidūrė su keliais milžiniškais iššūkiais vienu metu, tai tampa aiškiau negu bet kada: dėl imigracijos vyriausybėms padus svi­lina populiarėjančios antiimigrantiškos partijos ir įtampa socialinės apsaugos sistemoje, dėl euro – parlamentai, reikalaujantys garantijų, kad gelbėjimo paskoloms skirti pinigai nebus išmesti.

Gali būti, kad dvidešimtojo amžiaus kūdikis ES pasirodė nepritaikyta dvidešimt pirmajam. Nacionalinės valstybės (ir nacionalinės tapatybės) liko daugiau negu vien „įsivaizduojamos bendruomenės“ – vyriausybės gali priimti sprendimus palyginti greitai, aiškiai įsivaizduoja nacionalinius interesus ir be skrupulų atima iš viršvalstybinių darinių teisę spręsti, jei mato, kad taip naudingiau. Kai pagrindinės konkurentės pasaulyje irgi tebėra nacionalinės valstybės, globalioje ekonomikoje lankstumo stygius ir poreikis derinti 27 skirtingas vizijas il­gainiui gali atimti iš ES ir ekonominius pranašumus, kuriuos teikia milžiniška bendroji rinka ir vienodi standartai.

Todėl siena tarp Mantono ir Ven­timiljos – tai nematoma, bet labai reali siena tarp įsivaizduojamosios bendraeuropinės tapatybės, kurios ES nespėjo paversti tikrove, ir per šimtmečius susiklosčiusios tvarkos, kur „savą“ nuo „svetimo“ skiria priklausy­mas nacionalinei bendruomenei.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.