Kaip asiliukas su meškiuku nugalėjo vilką

Sergejus Kozlovas (iš rusų kalbos vertė Justinas Dementavičius)

Kai asiliukas su meškiuku atėjo į karą, jie pradėjo galvoti, kuris iš jų bus vadas.

– Tu, – pasakė asiliukas.

– Ne, – pasakė meškiukas. – Tu!

– Kodėl aš? – nustebo asiliukas. – Tu turi iltis, tu griausi priešą…

– Bet tu turi ausis: tu išgirsi, kai jis ateis.

– Kas?

– Vilkas.

– Bet juk tada reikės bėgti, – pasakė asiliukas.

– Ką tu! Kaip tik tada prasidės karas ir mes eisim į ataką.

– Kur?

– Į ataką. „Valio!“ „Pirmyn!“ „Į ataką!“.

– Aaaa… – pasakė asiliukas ir atsisėdo ant kelmelio. Jam labai skaudėjo ausis, parištas po smakru.

– O kodėl pirmyn? – pagalvojęs paklausė jis. – Argi negalima iš šono?

– Iš šono geriau, bet pirmyn – tikriau!

– Ir kai tu ant jo užgriūsi, tu jam įkasi, o aš jam spirsiu koja.

– Teisingai, – pasakė meškiukas, patogiau įsitaisydamas ant žolytės.

– O jis įkąs tau, – tęsė asiliukas. – O aš jam vėl spirsiu…

– Ne. Įkąs jis tau. O aš jį užmušiu.

– Bet jei jis man įkąs, jis taip pat mane užmuš.

– Nesąmonė! Aš jį užmušiu anksčiau, nei tu numirsi.

– Bet aš nenoriu numirti! – pasakė asiliukas.

– Vilkas taip pat nenori, – pasakė meškiukas ir atsisėdo.

– Tu taip galvoji?

– Aišku! Einam miegoti.

Jie užmigo pamiškėje, o tuo metu vilkas galvojo taip: „jei jie užpuls mane iš priekio – aš įkąsiu meškiukui, o asiliuką paspirsiu koja; jeigu iš šono, tai atvirkščiai: asiliukui aš įkąsiu, o meškiuką paspirsiu. O gal geriau įkąsti abiem iš karto?“ Jis užmigo po egle 10 žingsnių nuo pamiškės…

Kai patekėjo mėnulis, asiliukas atsibudo ir prikėlė meškiuką.

– Vilkas miega po egle, – pasakė jis.

– Iš kur tu žinai?

– Aš girdžiu.

– Apie ką jis galvoja?

– Apie nieką, jis miega.

– Aaaa… – pasakė meškiukas.- Tada puolam jį iš už nugaros. Ir atsisuko į eglę uodega.

– Miega? – paklausė meškiukas.

Asiliukas linktelėjo ir jie pradėjo sliūkinti prie vilko.

„Meškiukas įkąs jam, o aš smogsiu per galvą, – kartojo asiliukas, – meškiukas įkąs, o aš smogsiu.“

– Aš įkąsiu, – pašnibždėjo meškiukas, – o tu smok.

– Aha!

Ir jie petys į petį priėjo prie vilko.

– Pradedam! – pašnibždėjo asiliukas.

– Tu pirmas, tu turi jį apsvaiginti.

– Kam? Jis ir taip miega.

– Bet jis atsikels, kai aš įkąsiu.

– Tada aš jam ir smogsiu.

– Ne, – pasakė meškiukas.- Tu vadas, tu turi pirmas.

Asiliukas atsargiai stuktelėjo vilkui per galvą. Vilkas suurzgė ir pasisuko ant kito šono.

– Na štai ir užmušėm,- pasakė asiliukas.

– Iš tikrųjų…

– O kam?

– Jei ne mes jį, tai jis mus!

– Tu taip galvoji?

– Tai aišku, – pasakė meškiukas, – jis mus būtinai būtų suvalgęs.

– O jeigu nebūtų suvalgęs?

– O ką jis dar galėtų su tavim tada daryti?

– Nežinau, – pasakė asiliukas.

Jie traukė iš karo priešaušrio sutemose, kai didelė miško rasa laižė jiems kojas.

„O vilkas guli po egle, – galvojo asiliukas, – visai užmuštas“.

– Kam? – pasakė jis. – Geriau jau sėdėti namuose.

– Tu juk kare, – pasakė meškiukas…

Justinas Dementavičius

Socialinių mokslų daktaras, VU TSPMI lektorius ir Lietuvos istorijos instituto tyrėjas-stažuotojas, Corp! RePublica filisteris. Domisi Lietuvos politinės minties istorija ir politine teorija.
-> skaityti visus autoriaus/autorės tekstus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.